8
8

[:ru]Субсидии безработным и студентам – дадут ли?[:ua]Субсидії безробітним і студентам – чи дадуть?[:]

[:ru]Настоящим спасательным кругом для многих при высоких тарифах являются субсидии. Дадут ли безработным и студентам государственную помощь? О нюансах оформления субсидии безработнім и студентам NNS сообщает, ссылаясь на Апостроф.

В Украине жилищную субсидию могут назначить студентам дневной формы обучения и людям, которые зарегистрированы в службе занятости как безработные. Об этом идет речь в постановлении Кабинета министров.

Жилищные субсидии назначаются, если лица в течение такого периода не менее месяца:

  • обучались на дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального высшего образования, высшего образования или зарегистрированы в службе занятости как безработные;
  • получали хотя бы один из таких видов дохода, как пенсия, стипендия, пособие при рождении (усыновлении) ребенка;
  • получали пособие лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, пособие по уходу за лицами с инвалидностью I и II группы вследствие психического расстройства, пособие лицам, не имеющих права на пенсию, и лицам с инвалидностью, временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которая достигла общего пенсионного возраста, но не получила права на пенсионную выплату, пособие по безработице, пособие по частичной безработице на период карантина, установленного Кабмином с целью предотвращения распространения на территории Украины респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, согласно статье 47-1 Закона Украины “О занятости населения”.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Студент встановив відеокамеру у жіночому душі – комендантка стала на його захист

День студента: історія та цікаві факти про свято

Як отримати субсидію, якщо площа житла перевищує соціальні норми[:ua]Справжнім рятувальним колом для багатьох при високих тарифах є субсидії. Чи дадуть безробітним і студентам державну допомогу? Про нюанси оформлення субсидії безработнім і студентам NNS повідомляє, посилаючись на Апостроф.

В Україні житлову субсидію можуть призначити студентам денної форми навчання та людям, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Житлові субсидії призначаються, якщо особи протягом такого періоду не менш місяця:

  • навчалися на денній формі навчання у закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, професійної вищої освіти, вищої освіти або зареєстровані в службі зайнятості як безробітні;
  • отримували хоча б один з таких видів доходу, як пенсія, стипендія, допомога при народженні (усиновленні) дитини;
  • отримували допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, допомогу по догляду за особами з інвалідністю I і II групи внаслідок психічного розладу, допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, тимчасову державну соціальну допомогу непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не отримала права на пенсійну виплату, допомогу по безробіттю, допомогу по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабміном з метою запобігання розповсюдження на території України респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, відповідно до статті 47-1 Закону України “Про зайнятість населення”.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Студент встановив відеокамеру у жіночому душі – комендантка стала на його захист

День студента: історія та цікаві факти про свято

Як отримати субсидію, якщо площа житла перевищує соціальні норми[:]

To Top