[:ru]Проверка счетчиков воды и тепла – кто должен за это платить[:ua]Перевірка лічильників води і тепла – хто має за це платити [:]

[:ru]Каждые четыре года потребителям коммунальных услуг следует осуществлять проверку счетчиков воды и тепла. Украинцам рассказали, кто должен за это платить

Если этого не сделать вовремя, то платить за потребленный энергоресурс придется по установленным нормативам, а это намного больше, чем обычно выходит по счетчикам. Однако проверка приборов учета также стоит денег. Украинцам рассказали, кто должен за нее платить. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Когда нужно проводить поверку счетчиков

Обычно проверка проводится каждые четыре года. О том, что необходимо провести проверку прибора учета, потребителям или сообщают в платежке, или напоминание об этом будет записано в личном кабинете потребителя.

При этом счетчики тепла обязательно проверяются в лаборатории в специальных условиях. И осуществляют их только специалисты. А вот со счетчиками воды проще. Их можно проверить на дому, не демонтируя их. На проверку одного водяного счетчика уходит около 15 минут времени и около 30 литров воды.

Кто должен платить за проверку счетчиков

Согласно ст.28 закона “О метрологии и метрологической деятельности”, периодическая проверка, обслуживание и ремонт (в том числе демонтаж, транспортировка и монтаж) измерительных приборов осуществляется за счет предприятий и организаций, предоставляющих услуги по тепло – и водоснабжению.

В то же время, ст.46 этого закона гласит, что физлица оплачивают метрологические работы, связанные с осуществлением всех видов метрологического контроля на хозрасчетных началах, в том числе и проверку измерительных приборов.

В общем, кто платит за поверку счетчиков, обычно указано в договоре, который заключают между собой поставщик услуг и потребитель. Как правило, в договорах записано, что проверку оплачивает тот, кто оплачивал покупку этого счетчика.

А вот что касается общедомовых счетчиков (обычно это счетчик тепла), то их проверку осуществляет теплокоммунэнерго за свой счет. Однако, если счетчик находится на балансе ОСМД, то его проверку оплачивают жильцы многоквартирного дома.

Кстати, недавно “NNS” писал:

В Украине масштабная проверка зарплат: кого и на какую сумму оштрафуют

Части украинцев придется доплатить за отопление: что происходит

Оплата за газ по-новому: нужно ли менять счетчик и как это повлияет на сумму в платежках

 

 

 [:ua]Кожні чотири роки споживачам комунальних послуг слід здійснювати перевірку лічильників води та тепла. Українцям розповіли хто повинен за це платити

Якщо цього не зробити вчасно, то платити за спожитий енергоресурс доведеться за встановленими нормативами, а це набагато більше, ніж зазвичай виходить за лічильниками. Однак перевірка приладів обліку також коштує грошей. Українцям розповіли, хто має за неї платити. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Коли потрібно здійснювати перевірку лічильників

Зазвичай перевірка проводиться кожні чотири роки. Про те, що необхідно провести перевірку пристрою обліку, споживачам або повідомляють у платіжці, або нагадування про це буде записано в особистому кабінеті споживача.

При цьому лічильники тепла обов’язково перевіряються у лабораторії в спеціальних умовах. І здійснюють їх лише фахівці. А ось із лічильниками води простіше. Їх можна перевірити вдома, не демонтуючи їх. На перевірку одного водяного лічильника йде близько 15 хвилин часу та близько 30 літрів води.

Хто має платити за перевірку лічильників

Відповідно до ст.28 закону “Про метрологію та метрологічну діяльність”, періодична перевірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) вимірювальних приладів здійснюється за рахунок підприємств та організацій, що надають послуги з тепло- та водопостачання.

У той самий час, ст.46 цього закону говорить, що фізособи оплачують метрологічні роботи, пов’язані зі здійсненням всіх видів метрологічного контролю на госпрозрахункових засадах, зокрема і перевірку вимірювальних приладів.

Загалом, хто платить за перевірку лічильників, зазвичай зазначено договорі, який укладають між собою постачальник послуг та споживач. Як правило, у договорах записано, що перевірку оплачує той, хто й оплачував купівлю цього лічильника.

А ось що стосується загальнобудинкових лічильників (зазвичай це лічильник тепла), то їхню перевірку здійснює теплокомуненерго власним коштом. Однак, якщо лічильник знаходиться на балансі ОСББ, то його перевірку оплачують мешканці багатоквартирного будинку.

До речі, нещодавно “NNS” писав: 

В Україні масштабна перевірка зарплат: кого і на яку суму оштрафують

Частині українців доведеться доплатити за опалення: що відбувається

Сплата за газ по-новому: чи потрібно міняти лічильник і як це вплине на суму в платіжках

 

 

 [:]

To Top