2
2

[:ru]Ученые выяснили, сколько еще просуществует Солнце [:ua]Вчені з’ясували, скільки ще існуватиме Сонце[:]

[:ru]Ученые выяснили, как долго еще просуществует Солнце. Специалисты описали подробный сценарий перемен в Солнечной системе, сообщает NNS, ссылаясь на www.planetanovosti.com.

Совершенно все во Вселенной имеет конец, и Солнце не исключение. Придет время, когда исчезнет и оно, но люди этого уже не узнают.

В своих исследованиях ученые обращают внимание на такое явление, как планетарная туманность.

M57 HST Subaru Sxgendler

Планетарная туманность

Планетарная туманность представляет собой достаточно яркую оболочку, которая состоит из пыли и газа. Именно она указывает на то, что позади уже примерно 90% активной жизни любой звезды. В таком случае звезда начинает превращаться из красного гиганта в белого карлика. Долгое время специалисты не могли сказать, случится ли нечто подобное с Солнцем. Они считали, что его масса недостаточная для того, чтобы создать заметную планетарную туманность.

В 2018 году было проведено исследование, которое показало, что именно этот вариант смерти Солнца является наиболее вероятным. Оно имеет средний размер и относится к числу желтых карликов, но на самом деле горит ярким белым цветом. Солнце сложно называть карликом, ведь оно примерно в 109 раз шире нашей планеты. Состоит звезда из определенного набора газов, которые располагаются в плазме. В свою очередь плазма представляет собой вещество, напоминающее в некоторой степени газ, но при этом с большим количеством ионизированных частиц.

Изучая многие другие звезды, специалисты пришли к выводу, что Солнце может умереть примерно через 10 миллиардов лет. Но до этого случится много других событий. К примеру, спустя 5 миллиардов лет светило станет красным гигантом. Его ядро начнет постепенно расширяться и поглощать все на своем пути, пока не достигнет орбиты Марса. К тому времени человечество уже не будет существовать, если не найдет способ, как покинуть Землю.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Ученые назвали возраст, в котором люди чаще всего набирают лишний вес

Опасная красота: ядовитые растения в Украине, о которых стоит знать

Украина исчерпала запас природных ресурсов на 2021 год: теперь берем у природы в долг

 [:ua]Вчені з’ясували, як довго проіснує Сонце. Фахівці описали докладний сценарій змін в Сонячній системі, повідомляє NNS, посилаючись на www.planetanovosti.com.

Абсолютно все у Всесвіті має кінець, і Сонце не виняток. Прийде час, коли зникне і воно, але люди про це вже не дізнаються.

У своїх дослідженнях вчені звертають увагу на таке явище, як планетарна туманність.

M57 HST Subaru Sxgendler

Планетарна туманність

Планетарна туманність представляє собою достатньо яскраву оболонку, яка складається з пилу і газу. Саме вона вказує на те, що позаду вже приблизно 90% активного життя будь-якої зірки. У такому разі зірка починає перетворюватися з червоного гіганта на білого карлика. Довгий час фахівці не могли сказати, чи трапиться щось подібне з Сонцем. Вони вважали, що його маса недостатня для того, щоб створити помітну планетарну туманність.

У 2018 році було проведено дослідження, яке показало, що саме цей варіант смерті Сонця є найбільш імовірним. Воно має середній розмір і відноситься до числа жовтих карликів, але насправді горить яскравим білим кольором. Сонце складно назвати карликом, адже воно приблизно в 109 разів ширше нашої планети. Складається зірка з певного набору газів, які розташовуються в плазмі. У свою чергу плазма являє собою речовину, що нагадує деякою мірою газ, але при цьому з великою кількістю іонізованих частинок.

Вивчаючи багато інших зірок, фахівці прийшли до висновку, що Сонце може померти приблизно через 10 мільярдів років. Але до цього трапиться багато інших подій. Наприклад, через 5 мільярдів років світило стане червоним гігантом. Його ядро почне поступово розширюватися і поглинати все на своєму шляху, поки не досягне орбіти Марса. До того часу людство вже не буде існувати, якщо не знайде спосіб, як покинути Землю.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Вчені назвали вік, в якому віці люди найчастіше набирають зайву вагу

Небезпечна краса: отруйні рослини в Україні, про які варто знати

Україна вичерпала запас природних ресурсів на 2021 рік: тепер беремо в борг у природи

 [:]

To Top