5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

Без категорії

[:ru]В каких случаях банки обязаны раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну[:ua]В яких випадках банки зобов’язані розкривати інформацію, що становить банківську таємницю[:]

[:ru]Банки обязаны раскрывать данные по решению суда в необходимом объеме

Национальный банк Украины принял постановление об изменении правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны. Соответствующий документ был опубликован на сайте НБУ. Об этом НСН узнал из сообщения на сайте ГЛАВКОМ.

В частности, предусмотрено, что банк раскрывает информацию, составляющую банковскую тайну, на письменный запрос владельца или на его письменное разрешение.

[:ru]В каких случаях банки обязаны раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну[:ua]В яких випадках банки зобов'язані розкривати інформацію, що становить банківську таємницю[:]

Информация о счете условного хранения (эскроу) и по операциям с ним раскрывается банками по письменному запросу бенефициара. Информация об остатке средств на банковском счете, имущественных правах и операциях с деньгами раскрывается также по письменному запросу обременителя, который имеет такое право по договору.

Банковская тайна, которая может быть раскрыта, состоит из таких пунктов:

 • наличие счетов и их номера;
 • остаток средств на счетах;
 • операции списания со счетов и/или зачисления на счета;
 • назначение платежа;
 • идентификационные данные контрагента;
 • номер счета контрагента;
 • код банка контрагента.

При этом все письма и обращения теперь можно составлять как в письменном, так и в электронном виде.

Также, согласно постановлению, банки обязаны раскрывать данные по решению суда в необходимом объеме.

Финучреждения могут отказать в раскрытии банковской тайны, если запрос по своему содержанию не соответствует требованиям правил. Раскрыть информацию или предоставить ответ об отказе необходимо в течение 10 рабочих дней.

Национальный банк применил к 10 финкомпаниям и ко двум ломбардам меры воздействия в виде временного приостановления всех лицензий.

Кстати, недавно “НСН” писал: За что банки блокируют счета украинцев[:ua]Банки зобов’язані розкривати дані за рішенням суду в необхідному обсязі

Національний банк України прийняв постанову про зміну правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці. Відповідний документ був опублікований на сайті НБУ. Про це НСН дізнався з повідомлення на сайті ГЛАВКОМ.

Зокрема, передбачено, що банк розкриває інформацію, що становить банківську таємницю, на письмовий запит власника або на його письмовий дозвіл.

[:ru]В каких случаях банки обязаны раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну[:ua]В яких випадках банки зобов'язані розкривати інформацію, що становить банківську таємницю[:]

Інформація про рахунок умовного зберігання (ескроу) і операції з ним розкривається банками на письмову вимогу бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права та операції з грошима розкривається також за письмовим запитом обтяжувача, який має таке право за договором.

Банківська таємниця, яка може бути розкрита, складається з таких пунктів:

 • наявність рахунків та їх номери;
 • залишок коштів на рахунках;
 • операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки;
 • призначення платежу;
 • ідентифікаційні дані контрагента;
 • номер рахунку контрагента;
 • код банку контрагента.

При цьому всі листи та звернення тепер можна складати як в письмовому, так і в електронному вигляді.

Також, згідно з постановою, банки зобов’язані розкривати дані за рішенням суду в необхідному обсязі.

Банки можуть відмовити в розкритті банківської таємниці, якщо запит за своїм змістом не відповідає вимогам правил. Розкрити інформацію або надати відповідь про відмову необхідно протягом 10 робочих днів.

Національний банк застосував до 10 фінкомпаній і до двох ломбардам заходи впливу у вигляді тимчасового зупинення дії всіх ліцензій.

До речі, нещодавно “НСН” писав: За що банки блокують рахунки українців[:]

Корисні посилання дивіться нижче

НСН у Телеграм

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×