3
3

[:ru]Украинцы получили право прописывать детей в кредитное жилье: при каких условиях банк сможет забрать у должника квартиру[:ua]Українці отримали право прописувати дітей у кредитне житло: за яких умов банк зможе забрати у боржника квартиру[:]

[:ru]Украинцы вновь получили право на прописку в квартирах, взятых в ипотеку или кредит

С мая 2020 года по сентябрь 2021 года банк запрещал подобные прописки, и в законодательстве не было четких норм относительно того, что делать с ипотечным имуществом. Теперь банки могут выдавать разрешения, на основе которых люди, которые взяли ипотеку на покупку жилья, могут там прописаться. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Специалисты по земельному праву не исключают, что теперь украинцы начнут злоупотреблять с пропиской детей, чтобы банк не забрал жилье в случае несвоевременной выплаты ипотеки.

Пока объект недвижимости в собственности ипотекодателя, никто не может его ограничивать в прописке, и банк при отчуждении имущества должен учитывать прописку ребенка.

Однако, на сегодняшний день на должников накладывается много ограничений в случае невыплаты ими ипотеки, вплоть до ареста счетов и невыезда за границу. Поэтому манипулировать с пропиской у них не получится.

Летом в столице произошел инцидент, связанный как раз с запретом прописывать в ипотечном жилье ребенка. В Голосеевском районе столицы мужчина открыл огонь из ружья по сотруднику полиции.

Причиной конфликта стал спор за имущество с новым владельцем. Когда ипотекодатель оспаривал право собственности, то прописал в доме двух родственников: сестру и ребенка. Он был убежден, что выселять его не имели права.

Решение о взыскании квартиры было заочным, а в просмотре апелляционной жалобы мужу отказали. Новый владелец настаивал на том, чтобы бывший владелец квартиры не имел никакого права прописывать там ребенка.

На тот момент по закону он действительно не имел права этого делать, а сейчас это стало возможным.

Кстати, недавно “NNS” писал: Должников по коммуналке могут выселить из жилья[:ua]Українці знову отримали право на прописку в квартирах, які взяті в іпотеку або кредит

З травня 2020 року по вересень 2021 року банк забороняв подібні прописки, і в законодавстві не було чітких норм щодо того, що робити з іпотечними майном. Тепер банки можуть видавати дозволи, на основі яких люди, які взяли іпотеку на покупку житла, можуть там прописатися. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

Фахівці із земельного права не виключають, що тепер українці почнуть зловживати з пропискою дітей, щоб банк не забрав житло в разі несвоєчасної виплати іпотеки.

Поки об’єкт нерухомості у власності іпотекодавця, ніхто не може його обмежувати в прописці, і банк при відчуженні майна повинен враховувати прописку дитини.

Однак, на сьогоднішній день на боржників накладається багато обмежень у разі невиплати їм іпотеки, аж до арешту рахунків і невиїзду за кордон. Тому маніпулювати з пропискою у них не вийде.

Влітку в столиці стався інцидент, пов’язаний як-раз із забороною прописувати в іпотечному житлі дитину. У Голосіївському районі столиці чоловік відкрив вогонь з рушниці по співробітнику поліції.

Причиною конфлікту стала суперечка за майно з новим власником. Коли іпотекодавець оскаржував право власності, то прописав в будинку двох родичів: сестру і дитину. Він був переконаний, що виселяти його не мали права.

Рішення щодо стягнення квартири було заочним, а в перегляді апеляційної скарги чоловікові відмовили. Новий власник наполягав на тому, щоб колишній власник квартири не мав ніякого права прописувати там дитину.

На той момент за законом він дійсно не мав права цього робити, а зараз це стало можливим.

До речі, нещодавно “NNS” писав: Боржників по комуналці можуть виселити з житла[:]

To Top