5 /5
Based on 5 ratings
1
1

[:ru]Из аптек Украины изымают сердечный препарат – какое лекарственное средство запретили [:ua]Із аптек України вилучають серцевий препарат – який лікарський засіб заборонили [:]

[:ru]Лекарственное средство с указанной серией должен быть изъят из всех аптек, уничтожен или возвращен поставщику в течение двух недель

Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила на территории Украины лекарственное средство Добутамин Адмеда. Об этом свидетельствуют данные реестра документов относительно качества. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте novyny.live.

Запрет лекарственного средства Добутамин Адмеда

Как отмечается, в Украине и за ее пределами запрещена реализация и применение раствора для инъекций Добутамин Адмеда. Речь идет о медицинском средство по 250 мг/50 мл ампулы для внутреннего применения, производства немецкого Haupt Pharma Wulfing GmbH.

[:ru]Из аптек Украины изымают сердечный препарат – какое лекарственное средство запретили [:ua]Із аптек України вилучають серцевий препарат – який лікарський засіб заборонили [:]

Согласно документу, препарат запрещено на основании регуляторного органа Германии о несоответствии лекарственного средства по показателю “Внешний вид” и отзывом компанией Admeda Arzneimittel GmbH, Trift 4, D – 23863 Nienwohld Германия с рынков Украины (серии – 41948UA). Всем аптекам необходимо проверить серию указанного лекарственного средства и в случае выявления запрещенного препарата или вернуть поставщику, либо уничтожить и направить Гослекслужбе в двухнедельный срок соответствующее копию акта об уничтожении.

Как известно из открытых инструкций, препарат показан лицам, страдающим сердечной недостаточностью с низким сердечным выбросом, связанным с инфарктом миокарда, кардиомиопатией, инфекционно-аллергическим шоком, кардиогенным шоком и операциями на сердце.

Из-за отсутствия достаточного опыта применения Добутамина Адмеда в период беременности препарат можно назначать беременным женщинам только по жизненным показаниям. В период лактации – кормление грудью следует прекратить на весь период лечения. Детям Добутамин Адмеда можно применять для лечения в любом возрасте.

Кстати, недавно “NNS” писал: «Гибнет целая клетка» – доктор Комаровский высказался о приеме антивирусных препаратов[:ua]Лікарський засіб з вказаною серією повинен бути вилучений з усіх аптек, знищений або повернутий постачальнику протягом двох тижнів

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками заборонила на території України лікарський засіб Добутамін Адмеда. Про це свідчать дані реєстру документів щодо якості ліків. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті novyny.live.

Заборона лікарського засобу Добутамін Адмеда

Як зазначається, в Україні та поза її межами заборонено реалізацію та застосування розчину для ін’єкцій Добутамін Адмеда. Йдеться про медичний засіб по 250 мг/50 мл ампули для внутрішнього застосування, виробництва німецького Haupt Pharma Wulfing GmbH.

[:ru]Из аптек Украины изымают сердечный препарат – какое лекарственное средство запретили [:ua]Із аптек України вилучають серцевий препарат – який лікарський засіб заборонили [:]

Згідно із документом, препарат заборонено на підставі регуляторного органу Німеччини щодо невідповідності лікарського засобу за показником “Зовнішній вигляд” та відкликанням компанією Admeda Arzneimittel GmbH, Trift 4, D – 23863 Nienwohld Німеччина з ринків України (серії – 41948UA). Усім аптекам необхідно перевірити серію вказаного лікарського засобу і у разі виявлення забороненого препарату або повернути постачальнику, або знищити і направити Держлікслужбі у двотижневий термін відповідну копію акта про знищення.

Як відомо з відкритих інструкцій, препарат показаний особам, які страждають серцевою недостатністю з низьким серцевим викидом, пов’язаною з інфарктом міокарда, кардіоміопатії, інфекційно-алергічним шоком, кардіогенним шоком та операціями на серці.

Через відсутність достатнього досвіду застосування Добутаміну Адмеда у період вагітності препарат можна призначати вагітним жінкам тільки за життєвими показаннями. У період лактації – годування груддю слід припинити на весь період лікування. Дітям Добутамін Адмеда можна застосовувати для лікування у будь-якому віці.

До речі, нещодавно “NNS” писав: «Гине ціла клітина» – доктор Комаровський висловився про прийом антивірусних препаратів[:]

To Top
Ще новини ⬇