Купити квартиру в Дніпрі

Що таке альтернативна служба і хто має право не йти на фронт під час загальної мобілізації

В Україні триває загальна мобілізація. Але деякі категорії громадян навіть під час війни можуть уникнути бойової служби. Що таке альтернативна служба і хто має право виконати військовий обов’язок невійськовою службою розповідає НСН

Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022, і держава почала загальну мобілізацію. За словами начальника Житомирського об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігоря Бацюна, призивати можуть усіх чоловіків від 18 до 60 років.

Проте, в Україні є багато різних релігійних громад, і членам деяких заборонено вдаватися до насилля.

У ст. 35 Конституції України передбачає свободу віросповідання та гарантує повагу до релігії, якщо вона передбачає відмову від насилля.

“Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Це право включає свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособово чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність.

Ніхто не може бути увільнений від своїх обов’язків перед державою або відмовитися від виконання законів за мотивами релігійних переконань. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина, виконання цього обов’язку має бути замінене альтернативною (невійськовою) службою”, ― говориться в Конституції.

За ст. 4 Закону про військову службу та військовий обов’язок громадяни України мають право на заміну виконання військового обов’язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України Про альтернативну (невійськову) службу.

Прийняттям і зняття з обліку на альтернативну (невійськову) службу займаються територіальні ЦК СП.

Альтернативна служба має на меті виконання обов’язку перед суспільством невійськовою службою

Що таке альтернативна служба і хто має право не йти на фронт під час загальної мобілізації

Що таке альтернативна (невійськова) служба

Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замість проходження строкової військової служби і має на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Таку службу проходять на підприємствах, в установах, організаціях, діяльність яких пов’язана з соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля, будівництвом, житлово-комунальним та сільським господарством, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червоного Хреста України.

Строк альтернативної служби є більшим за строк строкової у 1,5 рази. Час перебування громадянина на альтернативній службі зараховується до його страхового стажу. Цей час також зараховується до безперервного стажу роботи і стажу роботи за спеціальністю за умови, якщо громадянин не пізніше ніж протягом трьох календарних місяців після звільнення з альтернативної служби приступить до роботи.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження права громадян на проходження альтернативної служби із зазначенням строку дії цих обмежень.

Хто має право на альтернативну службу

На альтернативну службу направляються громадяни, які підлягають призову на строкову військову службу і особисто заявили про неможливість її проходження як такої, що суперечить їхнім релігійним переконанням, документально або іншим чином підтвердили істинність переконань та стосовно яких прийнято відповідні рішення.

Потрібно додати документ, що підтверджує істинність цих переконань — довідку від своєї релігійної громади — з переліку зареєстрованих організацій, які забороняють використання зброї.

Релігійні організації, які не допускають використання зброї:

 • Адвентисти-реформісти;
 • Адвентисти сьомого дня;
 • Євангельські християни;
 • Євангельські християни-баптисти;
 • Покутники;
 • Свідки Єгови;
 • Товариство Свідомості Крішни;
 • Харизматичні християнські церкви (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);
 • Християни віри євангельської (та церкви, прирівняні до них згідно із зареєстрованими статутами);
 • Християни євангельської віри.

Що таке альтернативна служба і хто має право не йти на фронт під час загальної мобілізації

Хто не має право на альтернативну службу

Навіть в мирний час деякі громадяни України не мають права на альтернативну служду. Не підлягають направленню на альтернативну службу громадяни:

 • звільнені відповідно до законодавства від призову на строкову військову службу;
 • яким відповідно до законодавства надано відстрочку від призову на строкову військову службу (на строк дії відстрочки).

Громадянам, які звільняються з роботи у зв’язку з направленням для проходження альтернативної служби, виплачується вихідна допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат.

Ухилення від альтернативної служби і покарання

Ухиленням від проходження альтернативної служби вважається:

 • неприбуття без поважних причин на місце проходження альтернативної служби, зазначене у направленні, або прибуття із запізненням більше ніж на три календарні дні;
 • самовільне припинення виконання службових обов’язків;
 • несвоєчасне (пізніше ніж за п’ять календарних днів) повідомлення відповідному структурному підрозділу місцевої державної адміністрації про надання відпустки з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом щодо звільнення у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації.

У разі ухилення громадянина від проходження альтернативної служби або вчинення інших дій, передбачених частиною першою цієї статті, місцева державна адміністрація може скасувати своє рішення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом п’яти календарних днів у письмовій формі повідомляє громадянина і територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, після чого громадянин підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах.

Що таке альтернативна служба і хто має право не йти на фронт під час загальної мобілізації

Альтернативна служба під час війни

Можливість альтернативної служби існує у мирний час, але строкової служби під час воєнного стану немає, відповідно, замінити військову службу альтернативною під час війни ― не можна.

За ст. 35 ” …Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і моральності населення або захисту прав і свобод інших людей”, тобто для захисту прав і свобод інших людей, які, наприклад, порушуються під час війни, в альтернативній службі можуть відмовити.

«При цьому 35 Стаття Конституції юридично продовжує діяти, але законодавство не вирішує порядок проходження невійськової служби під час воєнного стану. Стаття 23 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про це мовчить», ― повідомляє юрист Андрій Новак виданню УП.

Якщо мобілізують людину, віра якої забороняє використовувати зброї, юрист радить писати заяву до військомату та виконувати невійськову роботу ― наприклад, кухар, водій, інженер, тощо.

Потрібно надати документ, який підтверджує істинність переконань людини, наприклад, довідку від релігійної громади.

Якщо особу все одно призивають для несення служби зі зброєю, можна писати заяву до суду з посиланням на статтю 35 Конституції України, проте юрист зауважує, що не бачив таких випадків у практиці.

Крім того, юрист підкреслив, що пацифізм ― не релігія і не дає підстав для альтернативної служби, проте тут питання про доцільність мобілізувати таку людину.

«Тут більше йдеться про доцільність. Голова ТЦКСП в таких випадках розуміє, що людина просто буде некорисною на війні», ― каже він.

Що таке ротація мобілізованих і як вона відбувається

To Top
Розділи
Назад
Важливі
Новини
Lite
Допо-га
×