[:ru]Осенние каникулы могут продлить до 28 дней – Кузин[:ua]Осінні канікули можуть подовжити до 28 днів – Кузін[:]

[:ru]В Украине осенние каникулы, которые обычно длятся неделю, могут продлить до трех-четырех недель. В таком случае вместо семи дней школьников могут отправить отдыхать на 21-28 дней, сообщает NNS, ссылаясь на Факты.

Сейчас над такой инициативой думают Министерство здравоохранения и Министерство образования. Об этом сообщил главный санврач страны Игорь Кузин.

– Скорее всего, каникулы будут немного продлены. Но мы не считаем, что они будут достаточно продолжительными. Обычно они длятся на протяжении двух недель, мы сейчас дискутируем о срок три-четыре недели, – добавил он.

Игорь Кузин объяснил, что дети более активно вовлекаются в эпидемический процесс, поэтому большое количество классов закрывается на карантин из-за случаев коронавируса у ученика или учителя.
По его словам, на стационарном лечении из-за Covid-19 находится 607 детей. Это составляет 21% от количества коек, которые были выделены на педиатрическое направление.

Ранее Министерство образования и науки рекомендовало всем учебным заведениям объявить осенние каникулы 2021 с понедельника 18 октября. Но структуру и продолжительность учебного года и отдыха в школах определяют только педагогические советы учебных заведений.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Даты осенних каникул в школах сместились – с разницей в несколько дней по городам (список)

Обучаться могут и летом: в МОН сделали важное заявление относительно каникул школьников

Несколько областей Украины вскоре могут перейти к «чф[:ua]В Україні осінні канікули, які зазвичай тривають тиждень, можуть продовжити до трьох-чотирьох тижнів. У такому разі замість семи днів школярів можуть відправити відпочивати на 21-28 днів, повідомляє NNS, посилаючись на Факти.

Наразі над такою ініціативою думають Міністерство охорони здоров’я та Міністерство освіти. Про це повідомив головний санлікар країни Ігор Кузін.

– Найімовірніше, канікули будуть трохи продовжені. Але ми не вважаємо, що вони будуть доволі тривалими. Зазвичай вони тривають впродовж двох тижнів, ми зараз дискутуємо про термін три-чотири тижні, – додав він.

Ігор Кузін пояснив, що діти більш активно залучаються в епідемічний процес, тому велика кількість класів зачиняється на карантин через випадок коронавірусу в учня або вчителя.
За його словами, на стаціонарному лікуванні через Covid-19 перебуває 607 дітей. Це становить 21% від кількості ліжок, які були виділені на педіатричному напрямку.

Міністерство освіти і науки вже рекомендувало всім навчальним закладам в Україні оголосити осінні канікули 2021 з понеділка 18 жовтня. Але структуру і тривалість навчального року та відпочинку у школах визначають лише педагогічні ради шкіл.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Дати осінніх канікул у школах змістилися – з різницею в кілька днів по містах (список)

Навчатися можуть і влітку: у МОН зробили важливу заяву щодо канікул школярів

Декілька областей України незабаром можуть перейти до «червоної» зони[:]

To Top