2
2

[:ru]Кабмин назначил служебное расследование относительно главы Энергоатома[:ua]Уряд призначив службове розслідування щодо керівника Енергоатома[:]

[:ru]Кабинет Министров назначил служебное расследование в отношении временно исполняющего обязанности президента Государственного предприятия “Национальная атомная энергогенерирующая компания “Энергоатом” Петра Котина во исполнение предписания Нацагентства по вопросам предупреждения коррупции.

Как передает Укринформ, соответствующее распоряжение опубликовано на Правительственном портале, информирует NNS.

В частности, в распоряжении говорится, что Кабмин в соответствии с Законом Украины “О предотвращении коррупции” и с целью исполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 3 марта 2021 года назначает служебное расследование в отношении генерального директора обособленного подразделения “Запорожская атомная электростанция” Энергоатома Петра Котина, который также является временно исполняющим обязанности президента этого предприятия.

Правительство также создало комиссию для служебного расследования, которое должны провести в течение двух месяцев с даты принятия этого распоряжения.

В то же время в пресс-службе Энергоатома Укринформу заявили, что данное правительственное распоряжение считают принятым во исполнение формальных требований НАПК по реализации предписания агентства, “по сути техническим и процедурным документом”.

Также в Энергоатоме утверждают, что в соответствии с решениями Шевченковского райсуда Киева по делу № 761/9731/21 и делу № 761/9732/21, все инициированные НАПК производства закрыты из-за отсутствия состава правонарушений.

Как сообщалось, ранее Шевченковский районный суд Киева признал незаконным приказ в. и. о. президента Национальной атомной энергогенерирующей компании “Энергоатом” Петра Котина о применении дисциплинарного взыскания в отношении обличителя Олега Полищука.

3 марта председатель НАПК Александр Новиков вынес предписание Кабинету Министров для устранения нарушений антикоррупционного законодательства в деятельности Энергоатома и отмены этого приказа.

По данным НАПК, руководитель предприятия подписал приказы об отстранении от должности, дисциплинарной ответственности и увольнении уполномоченного по реализации антикоррупционной программы ГП “НАЭК “Энергоатом” Олега Полищука. Увольнению Полищука предшествовало его сообщение в Национальное антикоррупционное бюро Украины, в котором он указал на признаки уголовного коррупционного правонарушения со стороны должностных лиц предприятия. После этого Полищук получил статус обличителя.

20 апреля в НАПК сообщили, что направили в суд административный протокол на в. и. о. президента Энергоатома из-за невыполнения предписания.[:ua]Кабінет Міністрів призначив службове розслідування щодо тимчасово виконуючого обов’язки президента Державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” Петра Котіна на виконання припису Нацагентства з питань запобігання корупції.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі, інформує NNS.

Зокрема, у розпорядженні зазначається, що Кабмін відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” та з метою виконання припису Національного агентства з питань запобігання корупції від 3 березня 2021 року призначає службове розслідування стосовно генерального директора відокремленого підрозділу “Запорізька атомна електростанція” Енергоатома Петра Котіна, який є також тимчасово виконуючим обов’язки президента цього підприємства.

Уряд також утворив комісію для службового розслідування, яке мають провести протягом двох місяців з дати прийняття цього розпорядження.

Водночас у пресслужбі Енергоатома Укрінформу заявили, що зазначене урядове розпорядження вважають ухваленим для виконання формальних вимог НАЗК стосовно реалізації припису агентства, “по суті технічним і процедурним документом”.

Також в Енергоатомі стверджують, що згідно з рішеннями Шевченківського райсуду Києва у справі № 761/9731/21 та справі № 761/9732/21, всі ініційовані НАЗК провадження закрито за відсутністю складу правопорушень.

Як повідомлялося, раніше Шевченківський районний суд Києва визнав незаконним наказ т.в.о. президента Національної атомної енергогенеруючої компанії “Енергоатом” Петра Котіна про застосування дисциплінарного стягнення щодо викривача Олега Поліщука.

3 березня голова НАЗК Олександр Новіков виніс припис Кабінету Міністрів для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності Енергоатома та скасування цього наказу.

За даними НАЗК, керівник підприємства підписав накази про відсторонення від посади, дисциплінарну відповідальність та звільнення уповноваженого із реалізації антикорупційної програми ДП “НАЕК “Енергоатом” Олега Поліщука. Звільненню Поліщука передувало його повідомлення до Національного антикорупційного бюро України, у якому він зазначив про ознаки кримінального корупційного правопорушення з боку посадовців підприємства. Після цього Поліщук набув статусу викривача.

20 квітня у НАЗК повідомили, що направили до суду адміністративний протокол на т.в.о. президента Енергоатома через невиконання припису.[:]

To Top