0

[:ru]Украинские угольные электростанции одни из крупнейших загрязнителей воздуха в Европе[:ua]Українські вугільні електростанції одні з найбільших забруднювачів повітря у Європі [:]

[:ru]Украинские угольные электростанции ответственны за большинство выбросов в атмосферу в Европе. За звание худшего загрязнителя Европы мы соревнуемся с Турцией и странами Балканского полуострова.

Об этом говорится в отчете аналитического центра Ember, пишет Громадское, передает NNS .

В исследовании анализировали выбросы от угольных электростанций в воздух с стороны 27 стран-членов ЕС, Великобритании, Турции, а также стран-членов Энергетического сообщества Албания, Босния и Герцеговина, Косово, Грузия, Северная Македония, Сербия, Черногория и Украина.

Загрязнение воздуха оценивают по трем показателям выбросов:

  • PM10 – твердые микрочастицы размером до 10 микрон. Они могут вызывать болезни дыхательных путей;
  • SO2 – диоксид серы. В высоких концентрациях может вызвать опасное для жизни накопление жидкости в легких;
  • NOx – оксиды азота. Газы, которые вызывают воспаление дыхательных путей и нарушают клеточные механизмы.

То, что Украина не могла отчитаться о выбросах с электростанций на неподконтрольных территориях, не помешало ей стать одним из крупнейших загрязнителей воздуха в Европе.

Так, украинские угольные электростанции ответственные за 72% выбросов PM10. В частности в топ-10 загрязнителей вошли 8 украинских электростанций, на первом месте Кураховская тепловая электростанция. А в первой тридцатке украинских ТЭС 18.

Также Украина производит 27% выбросов SO2. За нами разместились Турция (24%), Сербия (15%) и Босния и Герцеговина (11%).

В частности Бурштынская тепловая электростанция занимает первое место по количеству выбросов SO2. В общем только 10 электростанций ответственные за 44% выбросов SO2 в Европе от угольной энергетики.

Среди 30 электростанций, загрязняющих диоксидом серы, 12 из Украины, 6 – из Турции, по четыре – из Сербии и Боснии и Герцеговине, а также по одной – из Черногории, Северной Македонии, Польши и Болгарии.

Зато больше выбросов оксидов азота производит Турция (20%), далее следуют выбросы с электростанций Германии, Украины (по 16%) и Польши (14%).

В то же время в первой тридцатке угольных электростанций, которые выбрасывают оксиды азота, украинских больше всего – девять, в том числе Запорожская ТЭС на втором месте.

Как говорится в исследовании, Украина производит 34% потребляемой энергии на 20 угольных электростанциях, которые построили еще до 1976 года. На одной из них, кроме второго энергоблока Трипольской ТЭС, нет оборудования для десульфурации – очистка дымовых газов от соединений серы.

Исследователи указывают, что Украина имеет потенциал к развитию альтернативных источников энергии, в частности от солнца и ветра. В частности эксперты прогнозируют, что Украина могла бы отказаться от угольных электростанций до 2030 года.[:ua]Українські вугільні електростанції відповідальні за більшість викидів у повітря у Європі. За звання найгіршого забруднювача Європи ми змагаємося з Туреччиною та країнами Балканського півострова.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру Ember, пише Громадське, передає NNS.

У дослідженні аналізували викиди від вугільних електростанцій у повітря зі сторони 27 країн-членів ЄС, Великої Британії, Туреччини, а також країн-членів Енергетичної спільноти: Албанія, Боснія та Герцеговина, Косово, Грузія, Північна Македонія, Сербія, Чорногорія та Україна.

Забруднення повітря оцінюють за трьома показниками викидів:

  • PM10 — тверді мікрочастинки, розміром до 10 мікронів. Вони можуть спричиняти хвороби дихальних шляхів;
  • SO2 — діоксид сірки. У високих концентраціях може викликати небезпечне для життя накопичення рідини в легенях;
  • NOx — оксиди азоту. Гази, які викликають запалення дихальних шляхів і порушують клітинні механізми.

Те, що Україна не могла прозвітувати про викиди з електростанцій на непідконтрольних територіях, не завадило їй стати одним із найбільших забруднювачів повітря у Європі.

Так, українські вугільні електростанції відповідальні за 72% викидів PM10. Зокрема до топ-10 забруднювачів увійшли 8 українських електростанцій, на першому місці Курахівська теплова електростанція. А у першій тридцятці українських ТЕС 18.

Також Україна спричиняє 27% викидів SO2. За нами розмістилися Туреччина (24%), Сербія (15%) та Боснія і Герцеговина (11%).

Зокрема Бурштинська теплова електростанція посідає перше місце за кількістю викидів SO2. Загалом лише 10 електростанцій відповідальні за 44% викидів SO2 в Європі від вугільної енергетики.

Серед 30 електростанцій, які забруднюють діоксидом сірки, 12 з України, 6 — із Туреччини, по чотири — з Сербії та Боснії і Герцеговині, а також по одній — з Чорногорії, Північної Македонії, Польщі та Болгарії.

Натомість найбільше викидів оксидів азоти виробляє Туреччина (20%), далі йдуть викиди з електростанцій Німеччині, України (по 16%) та Польщі (14%).

Водночас у першій тридцятці вугільних електростанцій, які викидають оксиди азоту, українських найбільше — дев’ять, зокрема Запорізька ТЕС на другому місці.

Як ідеться у дослідженні, Україна виробляє 34% споживчої енергії на 20 вугільних електростанціях, які збудували ще до 1976 року. На жодній із них, крім другого енергоблоку Трипільської ТЕС, немає обладнання для десульфурації — очищення димових газів від сполук сірки.

Дослідники вказують, що Україна має потенціал до розвитку альтернативних джерел енергії, зокрема від сонця та вітру. Зокрема експерти прогнозують, що Україна могла б відмовитися від вугільних електростанцій до 2030 року.[:]

To Top