1
1

[:ru]Минфин хочет облагать налогом авто, дороже 43 тысяч долларов[:ua]Мінфін хоче оподатковувати авто, дорожчі 43 тисяч доларів[:]

[:ru]Министерство финансов предлагает расширить базу обложения транспортным налогом.

Об этом свидетельствует соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс, о чем говорится в статье Экономической правды, передает NNS.

Минфин предлагает облагать налогом на транспорт автомобили, среднерыночная стоимость которых превышает 200 минимальных зарплат, то есть более 1,2 млн грн.

Если стоимость автомобиля больше этой суммы – ежегодно, в течение пяти лет, придется платить по 25 тыс грн.

Сегодня транспортный налог применяется к автомобилям стоимостью 2,25 млн грн (375 минимальных заработных плат), или 80 тыс долл.

Что такое транспортный налог

По своему назначению транспортный налог является налогом на имущество. Таким же, как налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (квартира или гараж), и плата за землю.

Размер транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная – 25 тыс грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению. Уплачивается налог в местные бюджеты.

Плательщиками налога являются физические лица и юридические лица. Платят они его по-разному. Юридическим лицам нужно рассчитывать налог самостоятельно и платить ежемесячно равными частями.

Гражданам о необходимости уплаты сообщает местная налоговая служба. После получения сообщения у владельцев дорогих авто есть два месяца на то, чтобы перевести годовой платеж.

2121154544[:ua]Міністерство фінансів пропонує розширити базу оподаткування транспортним податком.

Про це свідчить відповідний законопроєкт з поправками до Податкового кодексу, йдеться у статті Економічної правди, передає NNS.

Мінфін пропонує обкладати податком на транспорт автомобілі, середня ринкова вартість яких перевищує 200 мінімальних зарплат, тобто більше 1,2 млн грн.

Якщо вартість автомобіля більше цієї суми – щорічно, протягом п’яти років, доведеться сплачувати по 25 тис грн.

На сьогодні транспортний податок застосовується до автомобілів вартістю 2,25 млн грн (375 мінімальних заробітних плат), або 80 тис дол.

Що таке транспортний податок

За своїм призначенням транспортний податок є податком на майно. Таким же, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (квартира або гараж), та плата за землю.

Розмір транспортного податку не залежить від вартості авто. Його ставка фіксована – 25 тис грн на рік за кожен автомобіль, що підлягає оподаткуванню. Сплачується податок до місцевих бюджетів.

Платниками податку є фізичні особи та юридичні особи. Платять вони його по-різному. Юридичним особам потрібно розраховувати податок самостійно і сплачувати щомісяця рівними частинами.

Громадянам про необхідність сплати повідомляє місцева податкова служба. Після отримання повідомлення у власників дорогих авто є два місяці на те, щоб переказати річний платіж.

2121154544

 [:]

To Top