2
2

[:ru]Какие банки и за что могут автоматически арестовать счета украинцев[:ua]Які банки і за що можуть автоматично арештувати рахунки українців[:]

[:ru]В Украине 18 из 73 банков автоматически арестовывают счета своих клиентов по обращению исполнителей.

Чтобы деньги на счету оказались заблокированными, достаточно не заплатить вовремя любой долг: штраф за нарушение ПДД или накопить минус по коммуналке.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Обозреватель.

Как подсчитали аналитики OpenDataBot, количество банков, которые автоматически арестовывают средства, выросло с марта в три раза. Однако в нем все еще нет половины из десятки крупнейших банков. К примеру, “Приват” согласился автоматически замораживать средства, а другой государственный банк – “Ощад” – нет.

По процедуре тот, кому не заплатили, обращается в суд. Судья принимает решение и его сразу же можно передавать исполнителю. А уже исполнитель может обращаться в банк. И в случае с указанными ниже 13 банками, арест средств произойдет автоматически.

Какой банк может автоматически арестовать счет:

 • ПриватБанк
 • “Универсал Банк”
 • “Окси Банк”
 • ТаскомБанк
 • ИндустриалБанк
 • “Банк Восток”
 • “Прокредит Банк”
 • “Львов”
 • “Конкорд”
 • “Райффайзен банк Аваль”
 • КредоБанк
 • “ОТП Банк”
 • “Идея Банк”
 • Метабанк
 • “Украинский капитал”
 • “Угропросперис Банк”
 • Укрсиббанк
 • Радобанк

Отметим, арест средств должника предусмотрен действующему закону. Это можно сделать в любом банке, даже не из списка выше, однако иногда судебному исполнителю придется присылать письма, ходить в финучреждение.

Здесь также стоит отметить, что арестовать могут как всю сумму, так и ее часть. Все зависит от размера долга, пояснили в Нацбанке.

“Если исполнитель указал сумму и на счете достаточно средств, то будет арестована только эта сумма средств. Если средств недостаточно или исполнитель не указал точную сумму, подлежащую аресту, могут быть арестованы средства на всех счетах должника”,комментирует начальник управления НБУ по защите прав потребителей финансовых услуг Ольга Лобайчук.

[:ua]В Україні 18 із 73 банків можуть автоматично арештувати рахунки своїх клієнтів за зверненням виконавців.

Щоб гроші на рахунку було заблоковано, достатньо не сплатити вчасно будь-який борг: штраф за порушення правил дорожнього руху або накопичити мінус у комунальних рахунках.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Обозреватель.

Як підрахували аналітики OpenDataBot, кількість банків, які автоматично заарештовують кошти, зросла з березня втричі. Однак у переліку все ще немає половини із десятки найбільших банків. Наприклад, Приват погодився автоматично заморожувати кошти, а інший державний банк – Ощад – ні.

За процедурою той, кому не заплатили, звертається до суду. Суддя ухвалює рішення, і його одразу можна передавати виконавцю. А вже виконавець може звертатися до банку. І у випадку із зазначеними нижче 13 банками арешт коштів відбудеться автоматично.

Який банк може автоматично арештувати рахунок:

 • ПриватБанк
 • “Універсал Банк”
 • “Оксі Банк”
 • ТаскомБанк
 • ІндустріалБанк
 • “Банк Схід”
 • “Прокредит Банк”
 • “Львів”
 • “Конкорд”
 • “Райффайзен банк Аваль”
 • Кредобанк
 • “ОТП Банк”
 • “Ідея Банк”
 • Метабанк
 • “Український капітал”
 • “Угропросперіс Банк”
 • Укрсиббанк
 • Радобанк

Зазначимо, арешт коштів боржника передбачено чинним законом. Це можна зробити в будь-якому банку, навіть не зі списку вище, проте іноді судовому виконавцю доведеться надсилати листи, ходити до фінустанови.

Тут також варто зазначити, що заарештувати можуть як усю суму, так і її частину. Все залежить від розміру боргу, пояснили у Нацбанку.

“Якщо виконавець вказав суму, і на рахунку достатньо коштів, то буде арештована лише ця сума коштів. Якщо ж коштів недостатньо або виконавець не вказав точну суму, що підлягає арешту, можуть бути арештовані кошти на всіх рахунках боржника”,коментує начальниця управління НБУ із захисту прав споживачів фінансових послуг Ольга Лобайчук.

[:]

To Top