5
5

[:ru]В Украине будут признавать самообразование – принято решение[:ua]В Україні визнаватимуть самоосвіту – ухвалено рішення[:]

[:ru]Аккредитацию квалификационных центров будет осуществлять Национальное агентство квалификаций

Кабинет Министров утвердил Порядок присвоения и подтверждения профессиональных квалификаций квалификационными центрами. Это означает, что в Украине станет возможным признавать самообразование, добытое путем неформального и информального образования. О принятии этого решения говорится на Правительственном портале. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Всеосвіта

Постановление в комплексе с действующей нормативной базой дает возможность начать деятельность квалификационных центров, которые будут присваивать/подтверждать/признавать профессиональные квалификации по результатам независимой оценки результатов обучения, полученных путем неформального и информального образования.

Depositphotos 12652405 m 2015

! Аккредитация квалификационных центров будет осуществлять Национальное агентство квалификаций. Также оно будет вести реестры экспертов и квалификаций, где в открытом доступе будет содержаться информация о выданных сертификатов о присвоении/подтверждении/признание квалификации и сведения о работе таких центров.

Сеть квалификационных центров будут работодатели, образовательные учреждения, профессиональные ассоциации и другие заинтересованные субъекты.

В Кабмине уточняют, что лицо, имеющее документ о получении формального образования без присвоения профессиональной квалификации, опыт выполнения определенных работ или осуществления определенного вида деятельности, соответствующие знания и навыки, сможет через квалификационные центры пройти процедуры оценивания, отвечающие требованиям профессионального стандарта. В случае положительного результата он получит документ о присвоении профессиональной квалификации, что будет признаваться на рынке труда.

Также центр будет возможность подтвердить квалификацию, полученную за рубежом. Достаточно лишь предоставить соответствующие документы, и эта квалификация может быть признана.

Недавно правительство определило процедуру присвоения и подтверждения профессиональных квалификаций.

Кстати, недавно “NNS” писал: Учебные заведения в Украине могут перейти на дистанционное обучение – при каких условиях

 [:ua]Акредитацію кваліфікаційних центрів здійснюватиме Національне агентство кваліфікацій

Кабінет Міністрів ухвалив Порядок присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій кваліфікаційними центрами. Це означає, що в Україні стане можливим визнавати самоосвіту, здобуту зокрема шляхом неформальної та інформальної освіти. Про ухвалення цього рішення йдеться на Урядовому порталі. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Всеосвіта

Постанова у комплексі з чинною нормативною базою дає змогу започаткувати діяльність кваліфікаційних центрів, які присвоюватимуть/підтверджуватимуть/визнаватимуть професійні кваліфікації за результатами незалежної оцінки результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та інформальної освіти.

Depositphotos 12652405 m 2015

!  Акредитацію кваліфікаційних центрів здійснюватиме Національне агентство кваліфікацій. Також воно вестиме реєстри експертів і кваліфікацій, де у відкритому доступі міститиметься інформація щодо виданих сертифікатів про присвоєння/підтвердження/визнання кваліфікації та відомості про роботу таких центрів.

Мережу кваліфікаційних центрів створюватимуть роботодавці, заклади освіти, професійні асоціації та інші зацікавлені суб’єкти.

У Кабміні уточнюють, що особа, яка має документ про здобуття формальної освіти без присвоєння професійної кваліфікації, досвід виконання певних робіт чи здійснення певного виду діяльності, відповідні знання й навички, зможе через кваліфікаційні центри пройти процедури оцінювання, що відповідають вимогам професійного стандарту. У разі позитивного результату вона отримає документ про присвоєння професійної кваліфікації, що визнаватиметься на ринку праці.

Також через центр буде можливість підтвердити кваліфікацію, здобуту за кордоном. Достатньо лише надати відповідні документи, і ця кваліфікація може бути визнана.

Нещодавно уряд визначив процедуру присвоєння та підтвердження професійних кваліфікацій.

До речі, нещодавно “NNS” писав: Навчальні заклади в Україні можуть перейти на дистанційне навчання – при яких умовах

 [:]

To Top