8
8

[:ru]Новый порядок трудоустройства в Украине: что будет с испытательным сроком, отпусками и увольнениями[:ua]Новий порядок працевлаштування в Україні: що буде з випробувальним терміном, відпустками та звільненнями[:]

[:ru]Верховная Рада поддержала законопроект, который урегулирует новый порядок заключения трудовых договоров

Теперь работодатель будет иметь право индивидуально с сотрудником определять его права, обязанности, график работы и отпусков, а также возможные причины увольнения. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

632838

Законопроект позволяет работникам одновременно сотрудничать с несколькими работодателями. В новом образце трудового договора можно будет прописать нестандартный график работы, условия внеурочной работы, установить свой график отпусков.

Кроме того, наемные работники будут нести ответственность за порчу имущества работодателя. Если компания понесла убытки из-за нарушения работника, она имеет право требовать от сотрудника компенсации.

Предлагается, чтобы испытательный срок не устанавливался при заключении трудового договора с такими категориями граждан: с лицом в возрасте до 18 лет; с беременной женщиной; с лицом с инвалидностью.

В Кодексе законов о труде появится статья, согласно которой индивидуальные трудовые договоры могут составляться на срок до 5 лет. Кроме того, разрешается определять права и обязанности сотрудника, и возможные причины для его увольнения, даже если таковые не предусмотрены в трудовом законодательстве.

В трудовом договоре могут быть прописаны нестандартный график работы и условия внеурочной работы, которые будут согласованы обеими сторонами.

[:ua]Верховна Рада підтримала законопроект, який врегулює новий порядок укладання трудових договорів

Тепер роботодавець матиме право індивідуально зі співробітником визначати його права, обов’язки, графік роботи і відпусток, а також можливі причини звільнення. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

632838

Законопроект дозволяє працівникам одночасно співпрацювати з кількома роботодавцями. У новому зразку трудового договору можна буде прописати нестандартний графік роботи, умови позаурочної роботи, встановити свій графік відпусток.

Крім того, наймані працівники будуть нести відповідальність за псування майна роботодавця. Якщо компанія зазнала збитків через порушення працівника, вона має право вимагати від співробітника компенсації.

Пропонується, щоб випробувальний термін не встановлювався при укладенні трудового договоруз такими категоріями громадян: з особою віком до 18 років; з вагітною жінкою; з особою з інвалідністю.

У Кодексі законів про працю з’явиться стаття, згідно з якою індивідуальні трудові договори можуть складатися на термін до 5 років. Крім того, дозволяється визначати права і обов’язки співробітника, і можливі причини для його звільнення, навіть якщо такі не передбачені в трудовому законодавстві.

У трудовому договорі можуть бути прописані нестандартний графік роботи і умови позаурочної роботи, які будуть узгоджені обома сторонами.

До речі, нещодавно “NNS” писав: В Україні безробітним хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу[:]

To Top