[:ru]Как мужчинам назначается пенсия за вредный стаж[:ua]Як чоловікам призначається пенсія за шкідливий стаж[:]

[:ru]О том, как мужчинам назначается пенсия за вредный стаж, рассказало издание «Пенсионный курьер», сообщает NNS, ссылаясь на Трибун.

Пенсия по Списку №2 назначается мужчинам по достижении 55 лет и при наличии необходимого страхового стажа.

В частности, мужчины, которым исполнится 55 лет в период с 1 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года, должны иметь не менее 29 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев на работах с вредными и тяжелыми условиями труда по Списку №2.

Кроме работы на вредном производстве в льготный стаж засчитывается также период обучения по специальности, предусмотренной Списком №2, и период прохождения военной службы (даже если она прерывала обучение).

Обратите внимание, что льготный стаж после 21.08.1992 учитывается по результатам проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Поэтому с обращением за назначением льготной пенсии необходимо предоставить приказ, которым утверждены результаты аттестации рабочего места. Также при назначении пенсии имеет значение, как быстро после окончания учебного заведения человек трудоустроился по специальности.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Вік і стаж – які умови виходу на пенсію для жінок

Вихід на пенсію в Україні: що буде з тими, кому не вистачає стажу

Як роблять перерахунок пенсій працюючим українцям та чому відмовляють в цьому[:ua]Про те, як чоловікам призначається пенсія за шкідливий стаж, розповіло видання «Пенсійний кур’єр», повідомляє NNS, посилаючись на Трибун.

Пенсія за Списком №2 призначається чоловікам по досягненню 55 років і за наявності необхідного страхового стажу.

Зокрема, чоловіки, яким виповниться 55 років у період з 1 квітня 2022 року по 31 березня 2023 року, повинні мати не менше 29 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців на роботах з шкідливими і важкими умовами праці за Списком №2.

Крім роботи на шкідливому виробництві до пільгового стажу зараховується також період навчання за спеціальністю, що передбачена Списком №2, і період проходження військової служби (навіть якщо вона переривала навчання).

Зверніть увагу, що пільговий стаж після 21.08.1992 враховується за результатами проведення атестації робочих місць за умовами праці. Тому разом зі зверненням за призначенням пільгової пенсії необхідно надати наказ, яким затверджено результати атестації робочого місця. Також при призначенні пенсії має значення, як швидко після закінчення навчального закладу людина працевлаштувалася за фахом.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Вік і стаж – які умови виходу на пенсію для жінок

Вихід на пенсію в Україні: що буде з тими, кому не вистачає стажу

Як роблять перерахунок пенсій працюючим українцям та чому відмовляють у цьому[:]

To Top