[:ru]Налоги с заемщиков погашенных ипотечных кредитов – за что требуют деньги[:ua]Податки з позичальників погашених іпотечних кредитів – за що вимагають гроші[:]

[:ru]Фискальные органы массово требуют от украинцев налоги за кредиты, которые давно и благополучно ними погашены

В некоторых случаях требуют платить сотни тысяч а то и около миллиона гривен налогов. Украинцы, захваченные врасплох и загнанные в угол такими требованиями, вынуждены обращаться в суд. Такие требования стали предъявлять по давно погашенным ипотечным кредитам. Налоговая требует, чтобы заемщики уплатили налог на “дополнительное благо”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Как все началось

История уходит корнями еще в нулевые годы. Тогда много украинцев, пользуясь стабильной (как тогда казалось) экономической ситуацией и недорогим долларом, брали ипотечные кредиты. Причем предпочитали брать их в долларах, ведь в этой валюте процент по кредитам был значительно меньшим, чем в гривнах. Доллар тогда был по 5 гривен.

Затем разразился финансовый кризис 2008-2009 годов, и доллар вырос до 8. Но еще и в таких условиях граждане были готовы возвращать долги за ипотеку.

Однако затем наступил 2014 год, и гривна обрушилась вовсе, сразу став дешевле втрое. А вместе с гривной рухнули и надежды многих заемщиков на то, что им когда-нибудь повезет вернуть банку долг.

“К примеру, кто-то до 2008 года взял кредит в 100 тыс. долларов, когда он был условно по 5 грн. В национальной валюте сумма долга составляла около 500 тыс. грн. А после обвала гривны она превратилась в заоблачные 2,4 миллиона” – пояснила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

Однако банки пошли навстречу многим клиентам, которые до этого исправно рассчитывались по ипотечным кредитам. Например, если клиент уже выплатил банку 1,4 млн гривен, то миллион банк мог ему простить. Таким образом, кредит считался погашенным.

Однако банки указывали этот “прощенный” миллион в своей налоговой отчетности, и фискалы начали его трактовать как “дополнительное благо”, из которого согласно закону следует удержать налоги. Таким образом, клиенты стали требовать по 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора с “прощенных” сумм.

Вот так и получилось, что теперь из многих заемщиков требуют по 200-300 тысяч, а иногда и по миллиону гривен платежей.

Конечно, люди были вынуждены обратиться в суд. В подавляющем большинстве таких случаев суды встают на сторону бывших заемщиков. Их освобождают от денег. Однако налоговая все-таки упорно рассылает требования об уплате другим клиентам, которые взяли ипотеку.

Кстати, недавно “NNS” писал: Украинцев хотят обложить новыми налогами на землю[:ua]Фіскальні органи масово вимагають від українців податки за кредити, які давно і благополучно ними погашені

В деяких випадках вимагають платити сотні тисяч, а то і близько мільйона гривень податків. Українці, захоплені зненацька і загнані в кут такими вимогами, змушені звертатися до суду. Такі вимоги стали висувати по давно погашеним іпотечними кредитами. Податкова вимагає, щоб позичальники сплатили податок на “додаткове благо”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Як все почалося

Історія сягає корінням ще в нульові роки. Тоді багато українців, користуючись стабільною (як тоді здавалося) економічною ситуацією і недорогим доларом, брали іпотечні кредити. Причому воліли брати їх в доларах, адже в цій валюті відсоток за кредитами був значно меншим, ніж у гривнях. Долар тоді був по 5 гривень.

Потім вибухнула фінансова криза 2008-2009 років, і долар виріс до 8. Але ще й у таких умовах громадяни були готові повертати борги за іпотеку.

Однак потім настав 2014 рік, і гривня обвалилася зовсім, відразу ставши дешевше втричі. А разом з гривнею обвалилися і надії багатьох позичальників на те, що їм коли-небудь пощастить повернути банку борг.

“Приміром хтось до 2008 року взяв кредит в 100 тис. доларів, коли він був умовно по 5 грн. В національній валюті сума боргу становила близько 500 тис. грн. А після обвалу гривні вона перетворилася в захмарні 2,4 мільйона” – пояснила податковий консультант Київського центру підтримки і розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

Однак банки пішли назустріч багатьом клієнтам, які до цього справно розраховувалися за іпотечними кредитами. Наприклад, якщо клієнт вже виплатив банку 1,4 млн гривень, то мільйон банк міг йому пробачити. Таким чином, кредит вважався погашеним.

Однак банки вказували цей “прощений” мільйон у своїй податковій звітності, та фіскали почали трактувати його як “додаткове благо”, з якого згідно із законом слід утримати податки. Таким чином, клієнти почали вимагати по 18% ПДФО і 1,5% військового збору з “прощених” сум.

Ось так і вийшло, що тепер з багатьох позичальників вимагають по 200-300 тисяч, а іноді і по мільйону гривень платежів.

Звичайно, люди були змушені звернутися до суду. У переважній більшості таких випадків суди стають на бік колишніх позичальників. Їх звільняють від грошей. Однак податкова все-таки вперто розсилає вимоги про сплату іншим клієнтам, які взяли іпотеку.

До речі, нещодавно “NNS” писав: Українців хочуть обкласти новими податками на землю[:]

To Top