Завантажте мобільний додаток сайту

В Никопольском районе на территории Покровского сельского совета хотят построить две электростанции на возобновляемых источниках энергии. Об этом Nikopolnews узнал из сообщения никопольского активиста и природозащитника Юрия Бабинина.

Согласно информации, полученной Nikopolnews, речь идет о ветровой и солнечной электростанциях с плавающими фотоэлектрическими панелями.

Юрий Бабинин негативно оценил данную инициативу, мотивируя это тем, что подготовительные работы предусматривают необходимость «перекаламутить ил, который засеян еще чернобыльскими радионуклидами».

Строить станции планирует компания ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН», зарегистрированная в Днепре и специализирующаяся на производстве электроэнергии.

В своем посте Юрий Бабинин ссылается на распоряжение теперь уже бывшего главы районной государственной администрации Никопольщины Олега Кириченко о  разработке детального плана территории.

Само распоряжение мы приводим ниже.

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (21.06.2019 м. Нікополь № Р-97/0/321-19)

Про розроблення детального плану території

Керуючись статтями 2, 8, 10, 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статтею 13 Закону України «Про основи містобудування», законами України «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», статтями 6, 13, 39, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 листопада 2011 року № 290 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації», наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 12 березня 2012 року № 107 «Про затвердження ДБН Б.1.1-14:2012 "Склад та зміст детального плану території"», приймаючи до уваги розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 12 жовтня 2018 року № Р-638/0/3-18 «Про надання ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН» дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду» та клопотання ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН» від 13 березня 2019 року № 3 щодо надання дозволу на розробку детального плану території, з метою визначення функціонального використання території, врахування громадських та державних інтересів:

1. Розробити детальний план частини території Покровської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області за межами населених пунктів щодо розміщення об’єктів енергетики ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН».

2. Положення (рішення) детального плану території повинні відповідати вимогам чинного законодавства. ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙ» мати на увазі, що у випадку не відповідності положень (рішень) містобудівної документації вимогам чинного законодавства, і як наслідок відмови у затвердженні містобудівної документації, розроблення містобудівної документації є виключно його фінансово-інвестиційним ризиком.

3. Здійснити стратегічну екологічну оцінку проекту детального плану території.

4. Визначити Нікопольську районну державну адміністрацію замовником детального плану території (далі - Замовник).

5. Фінансування робіт із розроблення детального плану території з урахуванням вимог Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» здійснити за рахунок коштів суб’єкта господарювання ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН» (далі - Інвестор) відповідно до його листа від 13 березня 2019 року № 3, шляхом укладання відповідних договорів.

6. Інвестору за погодженням з Замовником визначити підприємство – розробника детального плану території, яке має в своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання даних робіт (далі - Виконавець)

7. Повести громадське обговорення заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки у відповідності до вимог чинного законодавства України.

8. Виконавцю після врахування зауважень і пропозицій, наданих у процесі громадських слухань та на архітектурно-містобудівній раді при управлінні містобудування та архітектури Дніпропетровської обласної державної адміністрації, надати завершений проект детального плану території до районної державної адміністрації для затвердження згідно з вимогами чинного законодавства.

9. Координацію роботи щодо виконання даного розпорядження покласти на відділ містобудування та архітектури, інфраструктури і житлово-комунального господарства та будівництва райдержадміністрації (Конащук), відділ з питань правового забезпечення та роботи зі зверненнями громадян райдержадміністрації (Панчук), контроль – на першого заступника голови райдержадміністрації.

Голова райдержадміністрації О.В. КИРИЧЕНКО

1. Правові наслідки

Проект детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 8000, 0000 га, яка розташована на території Покровської сільської ради Нікопольського району Дніпропетровської області за межами населених пунктів, буде розроблений у відповідності з вимогами законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про архітектурну діяльність», «Про основи містобудування», «Про місцеві державні адміністрації», «Про оцінку впливу на довкілля», «Про стратегічну екологічну оцінку», ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

Земельна ділянка, на яку розробляється проект детального плану території, відноситься до незабудованих земель запасу державної власності водного фонду. Проектом буде проаналізовано можливість розміщення електростанції на відновлювальних джерелах енергії в акваторії Каховського водосховища та її забудови, а саме: будівництво вітрової електростанції та сонячної електростанції (плаваючі фотоелектричні панелі) ТОВ «РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН».

Копіювати посилання на матеріал

Національна служба новин - Новини України