14
14

[:ru]Утвержден новый перечень профессий для обязательной вакцинации от коронавируса[:ua]Затверджено новий перелік професій для обов’язкового щеплення від коронавірусу[:]

[:ru]В Украине утвержден новый перечень профессий, представители которых должны обязательно привиться от коронавируса, иначе они будут отстранены от работы. Документ сегодня, 9 ноября, обнародовал МИНЗДРАВ, сообщает NNS, ссылаясь на Громадське.

Новый приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года

В список обязательных профессий добавили работников:

 • предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
 • учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, заведений социальной защиты детей, реабилитационных заведений;
 • предприятий, учреждений и организаций критической инфраструктуры (перечень таких объектов – ЗДЕСЬ).
canstockphoto3494851

Утвержден и опубликован новый перечень профессий для обязательного прививки

Кто в списке сейчас

Сейчас обязательная вакцинация против COVID-19 касается:

 • работников учреждений профессионального (профессионально-технического образования), профессионального предвысшего, общего среднего образования, дошкольного образования, внешкольных учебных заведений;
 • работников центральных органов исполнительной власти и их территориальных подразделений;
 • работников местных государственных администраций.

С 8 ноября невакцинированных работников начали отстранять от работы. Директор заведения или государственного органа должен издать соответствующий приказ. До вступления в силу постановления руководители должны были предупредить сотрудников о возможных последствиях не вакцинации.

Отстранение продлится до момента устранения его причины. Вернуться к работе можно будет уже после прививки первой дозой вакцины против COVID-19.

Работодатель не имеет права увольнять сотрудника, который отказался или уклоняется от обязательной профилактической прививки. Если такое происходит, работник имеет право пожаловаться в Госслужбу по вопросам труда.

В то же время работодатель имеет право отстранить работника без сохранения зарплаты, если тот отказывается или уклоняется от вакцинации — это указано в ст. 12 закона «О защите населения от инфекционных болезней». Однако за человеком сохраняется место работы.

Кроме того, отстраненным без прививки не будут выплачивать больничный.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Согласовано увеличение перечня профессий, для которых обязательна COVID-вакцинация

Каким профессиям может быть дополнен перечень обязательной вакцинации – МЗ

Кого из невакцинированных украинцев отныне отстранят от работы: список профессий[:ua]В Україні затверджено новий перелік професій, представники яких мають обов’язково щепитися від коронавірусу, інакше вони будуть відсторонені від роботи. Документ сьогодні, 9 листопада, оприлюднило МОЗ, повідомляє NNS, посилаючись на Громадське.

Новий наказ набуває чинності 9 грудня 2021 року

До списку обов’язкових професій додали працівників:

 • підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
 • установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;
 • підприємств, установ та організацій критичної інфраструктури (перелік таких об’єктів – ТУТ).
canstockphoto3494851

Затверджено і оприлюднено новий перелік професій для обов’язкового щеплення

Хто у списку зараз

Наразі обов’язкова вакцинація проти COVID-19 стосується:

 • працівників закладів професійної (професійно-технічної освіти), фахової передвищої, загальної середньої освіти, дошкільної освіти, позашкільних навчальних закладів;
 • працівників центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних підрозділів;
 • працівників місцевих державних адміністрацій.

З 8 листопада невакцинованих працівників почали відстороняти від роботи. Директор закладу чи державного органу повинен видати відповідний наказ. До набуття чинності постанови керівники мали попередити співробітників про можливі наслідки не вакцинування.

Відсторонення триватиме до моменту усунення його причини. Повернутися до роботи можна буде вже після щеплення першою дозою вакцини проти COVID-19.

Роботодавець не має права звільняти працівника, який відмовився чи ухиляється від обов’язкового профілактичного щеплення. Якщо таке стається, працівник має право поскаржитись у Держслужбу з питань праці.

Водночас працедавець має право відсторонити працівника без збереження зарплати, якщо той відмовляється або ухиляється від вакцинації — це зазначено у ст. 12 закону «Про захист населення від інфекційних хвороб». Проте за людиною зберігається місце роботи.

Крім того, відстороненим без щеплення не виплачуватимуть лікарняний.

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Узгоджено збільшення переліку професій, для яких обов’язкова COVID-вакцинація

Якими професіями може бути доповнено перелік обов’язкової вакцинації – МОЗ

Кого з невакцинованих українців відсьогодні відсторонять від роботи: список професій[:]

To Top