5
5

[:ru]За какие объекты недвижимости не нужно будет платить НДС – в Украине отказались от налога на жилье[:ua]За які об’єкти нерухомості не потрібно буде платити ПДВ – в Україні відмовилися від податку на житло[:]

[:ru]В Украине смягчили нормы налога на жилье – за какие обїекты недвижимости не нужно будет платить

В Украине решили пока отказаться от налога на жилье на вторичном рынке, а также смягчили нормы налога при неоднократном продажи жилья в течение одного года. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.YA

Депутаты Верховной Рады внесли существенные поправки в нашумевший законопроект №5600, по которому предполагалось обложить НДС все операции по купле-продаже жилья. В частности, депутаты отказались от налога на жилье на вторичном рынке.

Ранее в этом законопроекте предлагалось ввести 20-процентный НДС на продажу жилья на вторичном рынке. Однако до второго чтения эта норма была исключена из законопроекта.

b8edd92cb8557392c9fd12088300c74f

Эксперты рынка недвижимости говорят, что, если бы этот налог на жилье на вторичном рынке был оставлен, то это привело бы к большому росту стоимости жилой недвижимости. Причем не только на вторичном рынке, но и на первичном.

При этом следует заметить, что такая практика – не украинское ноу-хау. НДС при вторичной продаже жилья взимают во многих странах. Однако в Украине эту норму нужно вводить более плавно, чтобы не спровоцировать огромного скачка в ценах на жилье, которое и так за последний год изрядно подорожало, считают специалисты.

Кроме того, в законопроекте смягчили норму, что касается налога на жилье при третьей и более сделке по продаже недвижимости в течение одного года.

Раньше в нем был предусмотрен 18-процентный налог с третьей и более сделке по продаже недвижимости, совершенных продавцом в течение одного года.

Согласно ныне действующему закону, с первой продажи жилья налог не берется вообще, а с последующих он составляет 5%.

Введением 18-процентного налога законодатели хотели прекратить пагубную практику на рынке недвижимости, когда застройщики избегают налогообложения, реализуя свою недвижимость через физических лиц.

Теперь норму, которая была заложена в первой редакции законопроекта, смягчили. Налог в размере 18% предлагают брать не со всей суммы сделки, а с разницы между ценой, за которую была продана квартира и той стоимостью, которую в свое время заплатил за нее продавец. То есть облагаться налогом будет только сумма полученного им “навара”.

Кстати, недавно “NNS” писал: В Украине хотят отменить часть налогов для граждан

 

 

 

 

 

 

 [:ua]В Україні пом’якшили норми податку на житло – за які обє’кти нерухомості не потрібно буде платити

В Україні вирішили поки відмовитися від податку на житло на вторинному ринку, а також пом’якшили норми податку при неодноразовому продажу житла протягом одного року. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.YA

Депутати Верховної Ради внесли суттєві поправки в гучний законопроект №5600, за яким передбачалося обкласти ПДВ всі операції з купівлі-продажу житла. Зокрема, депутати відмовилися від податку на житло на вторинному ринку.

Раніше в цьому законопроекті пропонувалося ввести 20-відсотковий ПДВ на продаж житла на вторинному ринку. Однак до другого читання ця норма була вилучена із законопроекту.

b8edd92cb8557392c9fd12088300c74f

Експерти з питань ринку нерухомості говорять, що, якби цей податок на житло на вторинному ринку був залишений, то це призвело би до великого зростання вартості житлової нерухомості. Причому не тільки на вторинному ринку, але й на первинному.

При цьому слід зауважити, що така практика – не українське ноу-хау. ПДВ при вторинному продажі житла стягують у багатьох країнах. Однак в Україні цю норму потрібно вводити більш плавно, щоб не спровокувати величезного стрибка в цінах на житло, яке і так за останній рік неабияк подорожчало, вважають фахівці.

Крім того, в законопроекті пом’якшили норму, що стосується податку на житло при третій і більше операції з продажу нерухомості протягом одного року.

Раніше в ньому був передбачений 18-відсотковий податок з третьої і більше операції з продажу нерухомості, здійснених продавцем протягом одного року.

Відповідно до нині чинного закону, з першого продажу житла податок не береться взагалі, а з наступних він становить 5%.

Введенням 18-відсоткового податку законодавці хотіли припинити згубну практику на ринку нерухомості, коли забудовники уникають оподаткування, реалізуючи свою нерухомість через фізичних осіб.

Тепер норму, яка була закладена в першій редакції законопроекту, пом’якшили. Податок в розмірі 18% пропонують брати не з усієї суми угоди, а з різниці між ціною, за яку була продана квартира і тієї вартістю, яку свого часу заплатив за неї продавець. Тобто, обкладатися податком буде лише сума отриманого ним “навару”.

До речі, нещодавно “NNS” писав: В Україні хочуть скасувати частину податків для громадян

 

 

 

 

 

 

 [:]

To Top