4
4

[:ru]В Украине изменится размер и принцип начисления минимальной зарплаты – какие виды доплат исключат из «минималки»[:ua]В Україні зміниться розмір і принцип нарахування мінімальної зарплати – які види доплат виключать з «мінімалки»[:]

[:ru]В Украине увеличится минимальная зарплата: граждане останутся без премий и надбавок

Размер и принцип начисления минимальной зарплаты в Украине уже вскоре изменятся. В частности, в размер “минималки” больше не будут входить отдельные доплаты и премии. Об этом заявили в Кабмине во время представления изменений в закон “Об оплате труда”. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

В новом расчете, одобренном Кабмином, в размер “минималки” не будут включаться такие доплаты:

 • за совмещение профессий или должностей;
 • за временное исполнение обязанностей отсутствующего работника;
 • за работу во вредных и опасных условиях труда;
 • за труд с особыми природными географическими и геологическими условиями;
 • за работу в условиях повышенного риска для здоровья;
 • за работу в сверхурочное время;
 • за труд в ночное время и за работу в разъездах;
 • за работу по праздникам, выходным и нерабочим дням;
 • премии к праздникам и юбилейным датам;
 • индексация зарплаты;
 • компенсации за потерю части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.

За счет исключения вышеперечисленных доплат и премий к зарплате украинцам повысят общий размер заработной платы. Особенно это будет касаться тех лиц, которые работают в тяжелых, вредных и опасных условиях работы.

Напомним, что на сегодняшний день минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн.

Условия для определения размера минимальной зарплаты в Кабмине также предложили пересмотреть.

Если новый закон вступит в силу в январе 2022 года, то “минималка” будет определяться с учетом общего уровня средней зарплаты по всей Украине; актуального размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц; потребности работников и их семей; прогнозов на индекс потребительских цен, действующий в период, на который определяется размер “минималки”; уровня занятости, производительности и сбалансированности госбюджета Украины; размера налогов и обязательных сборов.

 

 

 [:ua]В Україні збільшиться мінімальна зарплата: громадяни залишаться без премій і надбавок

Розмір і принцип нарахування мінімальної зарплати в Україні вже невдовзі зміняться. Зокрема, в розмір “мінімалки” більше не будуть входити окремі доплати і премії. Про це заявили в Кабміні під час подання змін до закону “Про оплату праці”. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

У новому розрахунку, схваленому Кабміном, у розмір “мінімалки” не будуть включатися такі доплати:

 • за суміщення професій або посад;
 • за тимчасове виконання обов’язків відсутнього працівника;
 • за роботу у шкідливих і небезпечних умовах праці;
 • за працю з особливими природними географічними і геологічними умовами;
 • за роботу в умовах підвищеного ризику для здоров’я;
 • за роботу в надурочний час;
 • за працю в нічний час і за роботу в роз’їздах;
 • за роботу у свята, вихідні і неробочі дні;
 • премії до свят та ювілейних дат;
 • індексація зарплати;
 • компенсації за втрату частини доходів через порушення термінів виплати заробітної плати.

За рахунок виключення перерахованих доплат і премій до зарплати українцям підвищать загальний розмір заробітної плати. Особливо це буде стосуватися тих осіб, які працюють у важких, шкідливих і небезпечних умовах праці.

Нагадаємо, що на сьогоднішній день мінімальна зарплата в Україні становить 6000 грн.

Умови для визначення розміру мінімальної зарплати в Кабміні також запропонували переглянути.

Якщо новий закон набуде чинності в січні 2022 року, то “мінімалка” буде визначатися з урахуванням загального рівня середньої зарплати по всій Україні; актуального розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб; потреби працівників та їх сімей; прогнозів на індекс споживчих цін, діючий у період, на який визначається розмір “мінімалки”; рівня зайнятості, продуктивності та збалансованості держбюджету України; розміру податків і обов’язкових зборів.

 

 [:]

To Top