2
2

[:ru]Минисоцполитики настаивает на необходимости накопительных пенсий – в чем причина[:ua]Мінісоцполітики наполягає на необхідності накопичувальних пенсій – у чому причина[:]

[:ru]Падение доходов и плохая демография – Минсоцполитики рассказал, зачем Украине накопительные пенсии

После выхода на пенсию украинцы теряют около 70% трудовых доходов, в будущем этот показатель вырастет до 80% из-за демографических изменений, что существенно выше международных норм. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте ЛІГА.Финансы.

“Сейчас в Украине для большинства из 11,2 млн пенсионеров фактически работает только первый, солидарный уровень пенсионной системы. Однако, он уже никогда не сможет обеспечить достойную жизнь украинских пенсионеров”, – отмечают в министерстве социальной политики Украины..

Минисоцполитики настаивает на необходимости внедрения обязательных накопительных пенсий. Ведомство выделяет три больших проблемы действующей в Украине пенсионной системы.

Первое, плохие прогнозы по демографии. На данный момент пенсии 11,2 млн пенсионеров оплачивают взносы 13 млн работающих украинцев. Согласно прогнозу Института демографии им. Птухи, к 2050 это соотношение составит 11,7 млн пенсионеров против 9,7 млн плательщиков взносов.

Второе, низкие пенсии. 60% украинских пенсионеров получают пенсию в 3000 грн в месяц или ниже. Это соответствует показателю коэффициента замещения (соотношение доходов человека на пенсии и во время трудовой деятельности) в 29%, тогда как согласно конвенции Международной организации труда, он не должен быть ниже 40%. В Минсоцполитики ожидают, что из-за неблагоприятных демографических тенденций в будущем коэффициент замещения снизится до 18-20% в силу несоответствия темпов роста зарплат в экономике и пенсий.

Третье, пенсии нечем финансировать. Реформа Единого социального взноса в 2016 году в рамках которой ЕСВ был снижен почти вдвое до 22%, не принесла результатов.

“Часть снижения планировалось направить на взносы в накопительную систему, но она не была создана, – отмечают в Минсоцполитики. – В результате, снизив нагрузку на бизнес, государство получило недофинансированную пенсионную систему (дотация Пенсионного фонда в 2020-21 годах составляет около 200 млн грн, – Ред.), не предложив гражданам пенсионные накопления как компенсатор”.

Кстати, недавно “NNS” писал: В Украине введут две пенсии: какие изменения предполагаются[:ua]Падіння доходів і погана демографія – Мінсоцполітики розповів, навіщо Україні накопичувальні пенсії

Після виходу на пенсію українці втрачають близько 70% трудових доходів, у майбутньому цей показник зросте до 80% через демографічні зміни, що істотно вище міжнародних норм. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті ЛІГА.Фінанси.

“Зараз в Україні для більшості з 11,2 млн пенсіонерів фактично працює тільки перший, солідарний рівень пенсійної системи. Проте, він вже ніколи не зможе забезпечити гідне життя українських пенсіонерів”, – зазначають у міністерстві соціальної політики України..

Мінісоцполітики наполягає на необхідності впровадження обов’язкових накопичувальних пенсій. Відомство виділяє три великі проблеми діючої в Україні пенсійної системи.

Перша, погані прогнози щодо демографії. На даний момент пенсії 11,2 млн пенсіонерів оплачують внески 13 млн українців, які працюють. Згідно з прогнозом Інституту демографії їм. Птухи, до 2050 це співвідношення становитиме 11,7 млн пенсіонерів проти 9,7 млн платників внесків.

Друга, низькі пенсії. 60% українських пенсіонерів отримують пенсію в 3000 грн в місяць або нижче. Це відповідає показнику коефіцієнта заміщення (співвідношення доходів людини на пенсії і під час трудової діяльності) в 29%, тоді як відповідно до конвенції Міжнародної організації праці, він не повинен бути нижче 40%. У Мінсоцполітики очікують, що через несприятливі демографічні тенденції у майбутньому коефіцієнт заміщення знизиться до 18-20% в силу невідповідності темпів зростання зарплат в економіці і пенсій.

Третя, пенсії нічим фінансувати. Реформа Єдиного соціального внеску в 2016 році в рамках якої ЄСВ був знижений майже вдвічі до 22%, не принесла результатів.

“Частину зниження планувалося направити на внески у накопичувальну систему, але вона не була створена, – зазначають у Мінсоцполітики. – В результаті, знизивши навантаження на бізнес, держава отримала недофінансовану пенсійну систему (дотація Пенсійного фонду в 2020-21рр. роках становить близько 200 млн грн, – Ред.), не запропонувавши громадянам пенсійні накопичення як компенсатор”.

До речі, нещодавно “NNS” писав: В Україні введуть дві пенсії: які зміни передбачаються[:]

To Top