11
11

Чем опасна «Дия» – эксперт по кибербезопасности предоставил объяснение

Киберэксперт Константин Корсун объяснил, чем опасна «Дия». Он говорит, что ни одна страна подобным образом цифровизацию не проводила

Цифровое приложение «Дия» опасно в первую очередь тем, что не гарантирует сохранения конфиденциальности личных данных, ведь разработчики операционных систем смартфона могут иметь скрытый доступ к информации. Об этом в интервью «Главкому» заявил киберэксперт Константин Корсун. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте Слово NEWS

«Политика и проблема заключается в том, что все гаджеты можно считать потенциально скомпрометированными, потому что очень мало людей действительно знает и соблюдает правила цифровой гигиены. Поэтому это приложение содержит кучу рисков. Начиная с того, что разработчики операционных систем смартфона могут иметь какой-то скрытый доступ или скрытые функции, которые периодически всплывают. Случаев и примеров таких очень много», – отметил Корусун.

h p7FhFnR

Киберспециалист также отметил, что в мире большинство стран отказались от подобного опыта цифровизации.

«Если брать мировую практику, то ни одна страна подобным образом цифровизацию не проводила. Есть много примеров, когда в разных странах (Швейцария, Германия, Франция, Молдова), разрабатывали нечто подобное типа приложении для голосования онлайн и практически все от этого отказались. Ни одна страна в мире не пошла этим путем, и команда разработчиков «Дия» даже не задумалась – почему. Они просто захотели быть первыми», – отметил Корусун.

Министерство по вопросам цифровой трансформации обещает 1 миллион гривен ($35 тысяч) за обнаруженные уязвимости в приложении «Дия».

кстати, недавно “NNS” писал: С «Действия» удалили одну функцию – что недоступно пользователям[:ua]Кіберексперт Костянтин Корсун пояснив чим небезпечна «Дія». Він каже, що жодна країна подібним чином цифровізацію не проводила

Цифровий додаток «Дія» небезпечний в першу чергу тим, що не гарантує збереження приватності особистих даних, адже розробники операційних систем смартфона можуть мати прихований доступ до інформації. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив кіберексперт Костянтин Корсун. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Слово NEWS

«Безпекова проблема полягає в тому, що усі гаджети можна вважати потенційно скомпрометованими, бо дуже мало людей дійсно знає і дотримується правил цифрової гігієни. Тому цей додаток містить купу ризиків. Починаючи з того, що розробники операційних систем смартфона можуть мати якийсь прихований доступ чи приховані функції, які періодично випливають. Випадків і прикладів таких дуже багато», – зазначив Корусун.

h p7FhFnR

Кіберфахівець також зазначив, що у світі більшість країн відмовилися від подібного досвіду цифровізації.

«Якщо брати світову практику, то жодна країна подібним чином цифровізацію не проводила. Є багато прикладів, коли у різних країнах (Швейцарія, Німеччина, Франція, Молдова), розробляли щось подібне типу додатку для голосування онлайн і практично всі від цього відмовилися. Жодна країна у світі не пішла цим шляхом, і команда розробників «Дії» навіть не замислилася – чому. Вони просто захотіли бути першими», – зазначив Корусун.

Міністерство з питань цифрової трансформації обіцяє 1 мільйон гривень ($35 тисяч) за виявлені вразливості у додатку «Дія».

До речі, нещодавно “NNS” писав: З «Дії» видалили одну функцію – що буде недоступне користувачам[:]

To Top