5 /5
Based on 5 ratings
6
6

[:ru]Пособие по безработице в Украине планируют сократить – сколько будут получать[:ua]Допомогу по безробіттю в Україні планують скоротити – скільки будуть отримувати[:]

[:ru]В Украине планируют кардинально изменить подход к выплате пособия по безработице – его размер уменьшится, а продолжительность получения помощи сократится. 16 сентября в Верховную Раду внесли соответствующий законопроект № 6067. Он уже одобрен Кабинетом Министров как один из приоритетных и стратегических документов правительства, сообщает НСН, ссылаясь на Обозреватель.

Инициатор законопроекта – Премьер-министр Украины Шмыгаль Денис Анатолиевич.

Ожидается, что  реализация реформы позволит уменьшить нагрузку на Фонд соцстраха на случай безработицы и сэкономит последнему 3,3 млрд грн в 2022 году за счет сокращения расходов на материальное обеспечение безработных в стране.

В частности, законопроектом предлагается определять размер пособия по безработице в зависимости от страхового стажа и считать в процентах от средней зарплаты:

 • до 5 лет – 50% средней зарплаты;
 • от 5 до 15 лет – 60%;
 • от 15 до 25 лет – 70%;
 • более 25 лет – 80%.

В случае принятия законопроекта безработные со страховым стажем 10-15 лет будут получать пособие по безработице в размере не 70% (как сейчас), а 60% среднего заработка. В выигрыше останутся только те, кто имеет страховой стаж более 25 лет – для данной категории пособие вырастет с 70% до 80% среднего заработка.

В зависимость от страхового стажа поставят и продолжительность выплаты “безработного” пособия. Сейчас все безработные могут рассчитывать на помощь общей продолжительностью не более 360 календарных дней в течение двух лет. После того, как проект Закона примут, сроки получения выплаты станут следующими:

 • до 5 лет страхового стажа – 180 календарных дней;
 • от 5 до 15 лет страхового стажа – 240 календарных дней;
 • от 15 до 25 лет страхового стажа – 300 календарных дней;
 • свыше 25 лет страхового стажа – 360 календарных дней.

Помимо прочего, будет повышена минимальная граница страхового стажа для определения размера пособия в зависимости от длительности такого стажа. Законопроектом предлагается, чтоб размер выплаты привязывался к трудовой выслуге лет только в том случае, если в течение 18 месяцев перед регистрацией лица как безработного его страховой стаж составлял 12 месяцев. Сейчас такие сроки – 12 и 6 месяцев соответственно.

А вот те безработные, которые будут иметь 6 месяцев страхового стажа за последние 12 месяц получат минимальный размер пособия по безработице.

Еще одним новшеством проекта является то, что пособие по безработице будут выплачивать в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру:

 • первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100 %;
 • в дальнейшем – 50%.

Сейчас действуют такие нормативы: первые 90 календарных дней – 100%, в течение следующих 90 календарных дней – 80%, в дальнейшем – 70%.

Кстати, недавно “НСН” писал:

Як перевірити свій стаж – розповіли у пенсійному фонді

В Україні переглянуть пенсійний вік для жінок

В Україні безробітним хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу

 [:ua]В Україні планують кардинально змінити підхід до виплати допомоги по безробіттю, її розмір зменшиться, а тривалість отримання допомоги скоротиться. 16 вересня у Верховну Раду внесли відповідний законопроект № 6067. Він вже схвалений Кабінетом Міністрів як один із пріоритетних і стратегічних документів уряду, повідомляє НСН, посилаючись на Обозреватель.

Ініціатор законопроекту – Прем’єр-міністр України Шмигаль Денис Анатолійович.

Очікується, що реалізація реформи дозволить зменшити навантаження на Фонд соцстраху на випадок безробіття і заощадить останньому 3,3 млрд грн у 2022 році за рахунок скорочення витрат на матеріальне забезпечення безробітних в країні.

Зокрема, законопроектом пропонується визначати розмір допомоги по безробіттю в залежності від страхового стажу і рахувати у відсотках від середньої зарплати:

 • до 5 років – 50% середньої зарплати;
 • від 5 до 15 років – 60%;
 • від 15 до 25 років – 70%;
 • понад 25 років – 80%.

У разі прийняття законопроекту безробітні зі страховим стажем 10-15 років будуть отримувати допомогу по безробіттю в розмірі не 70% (як зараз), а 60% середнього заробітку. У виграші залишаться тільки ті, хто має страховий стаж понад 25 років – для даної категорії допомога зросте з 70% до 80% середнього заробітку.

В залежність від страхового стажу поставлять і тривалість виплати допомоги. Зараз всі безробітні можуть розраховувати на допомогу загальною тривалістю не більше 360 календарних днів протягом двох років. Після того, як проект Закону ухвалять, терміни отримання виплати стануть наступними:

 • до 5 років страхового стажу – 180 календарних днів;
 • від 5 до 15 років страхового стажу – 240 календарних днів;
 • від 15 до 25 років страхового стажу – 300 календарних днів;
 • понад 25 років страхового стажу – 360 календарних днів.

Крім іншого, буде підвищена мінімальна межа страхового стажу для визначення розміру допомоги залежно від тривалості такого стажу. Законопроектом пропонується, щоб розмір виплати прив’язувався до трудової вислуги років тільки в тому випадку, якщо протягом 18 місяців перед реєстрацією особи як безробітної її страховий стаж становив 12 місяців. Зараз такі терміни – 12 і 6 місяців відповідно.

А ось ті безробітні, які будуть мати 6 місяців страхового стажу за останні 12 місяців отримають мінімальний розмір допомоги по безробіттю.

Ще одним нововведенням проекту є те, що допомога по безробіттю буде виплачуватись залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру:

 • перша половина терміну тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100 %;
 • у подальшому – 50%.

Зараз діють такі нормативи: перші 90 календарних днів – 100%, протягом наступних 90 календарних днів – 80%, надалі – 70%.

До речі, нещодавно “НСН” писав:

Як перевірити свій стаж – розповіли у пенсійному фонді

В Україні переглянуть пенсійний вік для жінок

В Україні безробітним хочуть виділяти гроші на відкриття бізнесу

 [:]

To Top
Ще новини ⬇