4
4

[:ru]До 1 сентября нужно заплатить налог на недвижимость[:ua]До 1 вересня необхідно сплатити податок на нерухомість[:]

[:ru]До 1 сентября 2021 года украинцы, владеющие недвижимостью, должны заплатить налог за 2020 год. Он начисляется физическим лицам – собственникам объектов недвижимости (домов, квартир), если их метраж превышает установленный лимит, передает NNS, ссылаясь на podrobnosti.ua.

В связи с приближением конечного срока люди массово обращаются в Налоговую инспекцию за получением консультаций и платежки. Чтобы попасть на прием иногда приходится стоять в очереди по несколько часов.

Кому и сколько нужно платить налог на недвижимость?

  • для квартир (независимо от их количества) – более 60 кв. м;
  • для жилых домов (независимо от их количества) – более 120 кв. м;
  • для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика квартир и домов или их частей) – более 180 кв. м.

Налог начисляется только на ту площадь, которая превышает установленный лимит. Например, если общая площадь квартиры составляет 70 кв. м, то ее владелец должен заплатить налог только за 10 кв. м площади.

Если органы местного самоуправления не приняли решения об установлении ставок такого налога, то до принятия соответствующего решения налог уплачивается по ставке 0,5% минимальной зарплаты, установленной на 1 января 2020 года (за 1 кв. м).

Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2021 года составляла 6000 грн, таким образом, ставка налога на недвижимость не может превышать 90 грн за 1 к.в м (6000 х 1,5%).

Напомним, что “налог на роскошь” также обязаны уплатить украинцы, которые имеют автомобили, стоимостью свыше 2,25 млн грн (375 размеров минимальной зарплаты).

Кстати, недавно “NNS” писал:

Податок на візитки – розмір збору та хто заплатить

Податки для ФОПів зростуть: скільки платитимуть підприємці

Для українців розробляють новий податок на необґрунтовані витрати[:ua]До 1 вересня 2021 року українці, які володіють нерухомістю, повинні заплатити податок за 2020 рік. Він нараховується фізичним особам – власникам об’єктів нерухомості (будинків, квартир), якщо їх метраж перевищує встановлений ліміт, передає NNS, посилаючись на podrobnosti.ua.

У зв’язку з наближенням кінцевого строку люди масово звертаються до Податкової інспекції за отриманням консультацій і платіжки. Щоб потрапити на прийом іноді доводиться стояти в черзі по кілька годин.

Кому і скільки треба платити податок на нерухомість?

  • для квартир (незалежно від їх кількості) – більше 60 кв. м;
  • для житлових будинків (незалежно від їх кількості) – більше 120 кв. м;
  • для різних типів об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника квартир і будинків або їх частин) – більше 180 кв. м.

Податок нараховується тільки на ту площу, яка перевищує встановлений ліміт. Наприклад, якщо загальна площа квартири становить 70 кв. м, то її власник повинен заплатити податок тільки за 10 кв. м площі.

Якщо органи місцевого самоврядування не прийняли рішення про встановлення ставок такого податку, то до прийняття відповідного рішення податок сплачується за ставкою 0,5% мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня 2020 року (за 1 кв. м).

Мінімальна зарплата в Україні на 1 січня 2021 року становила 6000 грн, таким чином, ставка податку на нерухомість не може перевищувати 90 грн за 1 к. в м (6000 х 1,5%).

Нагадаємо, що “податок на розкіш” також зобов’язані сплатити українці, які мають автомобілі, вартістю понад 2,25 млн грн (375 розмірів мінімальної зарплати).

До речі, нещодавно “NNS” писав:

Податок на візитки – розмір збору та хто заплатить

Податки для ФОПів зростуть: скільки платитимуть підприємці

Для українців розробляють новий податок на необґрунтовані витрати[:]

To Top