[:ru]Иностранные учреждения высшего образования смогут открыть свои филиалы в Украине[:ua]Іноземні заклади вищої освіти зможуть відкрити свої філії в Україні[:]

[:ru]Кабинет министров принял постановление, позволяющее иностранным вузам открывать в Украине свои филиалы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, пишет Громадское, передает NNS.

«Учреждения высшего образования Украины активно продолжают интегрироваться в европейское образовательное пространство. Чтобы стать на шаг ближе к Европейскому союзу, мы открываем новые границы», прокомментировал это заместитель министра образования по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко.

В Минобразования рассчитывают, что новые правила позволят реализовать в украинских университетах «лучшие мировые практики сферы высшего образования».

Вместе с тем законодательство запрещает создавать филиалы в Киеве, Харькове, Львове, Днепре и Одессе. Чтобы это изменить, постановления правительства мало — надо менять закон «О высшем образовании».

Согласно постановлению, если иностранный вуз захочет создать филиал в Украине, он должен подать в МОН копии учредительных документов и другие необходимые документы.

«Иностранное учреждение высшего образования при подаче документов должно входить в один из международных рейтингов: QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities — и занимать при этом место не ниже 3000», уточнили в ведомстве.

Также есть ограничения для связанных с Россией вузов.

Филиалы в Украине не смогут открыть заведения, которые:

  • зарегистрированы в РФ;
  • являются юридическими лицами, конечный бенефициарный владелец (контроллер) которых — российский резидент;
  • являются юридическими лицами с российскими инвестициями.

[:ua]Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка дозволяє іноземним вищим навчальним закладам створювати в Україні свої філії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки, пише Громадське, інформує NNS.

«Заклади вищої освіти України активно продовжують інтегруватися до Європейського освітнього простору. Щоб стати на крок ближче до Європейського союзу, ми відкриваємо нові кордони»,прокоментував це заступник міністра освіти з питань європейської інтеграції Андрій Вітренко.

У Міносвіти розраховують, що нові правила дозволять реалізувати в українських університетах «найкращі світові практики сфери вищої освіти».

Водночас законодавство забороняє створювати філії в Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі. Щоб це змінити, обійтися постановою уряду не вийде, треба змінювати закон «Про вищу освіту».

Згідно з постановою уряду, якщо іноземний виш захоче створити філію в Україні, він має подати до МОН копії установчих документів та інші необхідні документи.

«Іноземний заклад вищої освіти під час подання документів має входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати при цьому місце не нижче ніж 3000»,уточнили у відомстві.

Також є обмеження для пов’язаних з Росією вишів.

Не зможуть зайти в Україну заклади, які:

  • зареєстровані в РФ;
  • є юридичною особою, кінцевий бенефіціарний власник (контролер) якої є російським резидентом;
  • є юридичною особою з російськими інвестиціями.

[:]

To Top