НКРЭКУ дала добро на увеличение электрической мощности

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, дала добро на увеличение мощности электропроводки. Сети придется менять. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на соответствующее постановление НКРЭКУ и на разъяснение на сайте UBR.ua.

Приводим без изменений текст постановления от 17 марта 2021 года.

1.Унести до Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 14 березня 2018 року № 312, такі зміни:
1) пункт 2.4.2 глави 2.4 розділу ІI викласти в такій редакції:
«2.4.2. У договорі споживача про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії зазначаються величини дозволеної (договірної) потужності, які визначаються виходячи з проектної документації електрозабезпечення об’єкта. Потужність об’єкта споживача обмежується на рівні потужності, передбаченої проектною документацією указаного об’єкта споживача та/або технічними характеристиками мереж зовнішнього електрозабезпечення указаного об’єкта споживача.
Дозволена (договірна) потужність об’єктів споживачів зазначається в паспорті точки розподілу на рівні, встановленому проектною документацією електрозабезпечення об’єкта споживача, та з урахуванням потужності об’єктів субспоживачів (у разі їх наявності).
У разі відсутності проектної документації електрозабезпечення об’єкта індивідуального побутового споживача ОСР визначає потужність цього об’єкта на рівні дозволеної (договірної) потужності на дату оформлення паспорта точки розподілу, але не нижче 3 кВт. Протягом двох років після погодження дозволеної (договірної) потужності за формою, наведеною в додатку 14 до цих Правил, ОСР, за результатами виконання відповідних заходів інвестиційної програми, визначає потужність цього об’єкта на рівні не нижче 5 кВт.
У разі відсутності проектної документації електрозабезпечення об’єкта індивідуального побутового споживача, приєднаного до зовнішніх електричних мереж загального призначення, які за технічними характеристиками можуть забезпечити розподіл електричної енергії на рівні 5 кВт на кожного індивідуального побутового споживача, дозволена (договірна) потужність такого об’єкта встановлюється на рівні не нижче 5 кВт.
Для погодження дозволеної (договірної) потужності ОСР надсилає споживачу Повідомлення про погодження дозволеної (договірної) потужності за формою, встановленою в додатку 14 до цих Правил.
ОСР погоджує зі споживачем зміну величини дозволеної (договірної) потужності об’єкта за результатом виконання заходів інвестиційної програми з реконструкції/будівництва мереж загального користування.
Зміна ОСР технічних характеристик засобів обмеження потужності квартир у багатоквартирних будинках зазначається в Акті узгодження пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж за Типовою формою, встановленою в додатку 15 до цих Правил. Балансоутримувач (управитель) забезпечує формування Акта узгодження пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж у двох примірниках та надання їх до ОСР на погодження. ОСР протягом 3 робочих днів після отримання від балансоутримувача (управителя) Акта узгодження пропускної спроможності зовнішніх та внутрішніх електричних мереж підписує та повертає один примірник Акта.
Електропостачальники є сторонами, відповідальними за баланс своїх споживачів, відповідно до положень Правил ринку.»;
2) доповнити новими додатками 14 та 15, що додаються.
Пункт 2.9 глави 2 Порядку розроблення та подання на затвердження планів розвитку систем розподілу та інвестиційних програм операторів систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 04 вересня 2018 року № 955, доповнити новим абзацом такого змісту:
«Під час розробки проектів з будівництва електричних мереж ліцензіат зобов’язаний визначати характеристики струмообмежувальних пристроїв на вводі об’єкта побутового споживача відповідно до дозволеної (договірної) потужності об’єкта споживача, зазначеної в паспорті точки розподілу, але не нижче величини, визначеної діючими Державними будівельними нормами «Проектування електрообладнання об’єктів цивільного призначення».

Автор материала UBR поясняет:

«В хрущевках теперь придется переделывать старые электросети на новые, большей мощностью. А проблема новостроек с временными трансформаторами, когда свет выбивает из-за включенного утюга, станет редкостью. Такие революционные перспективы открывает постановление НКРЭКУ №475 от 17 марта».

Постановление регулятора “Об утверждении изменений в некоторые постановления НКРЕКУ” внесло изменения в Порядок разработки и представления на утверждение планов развития систем распределения и инвестиционных программ операторов систем распределения (ОРС), согласно которым оператор обязан обеспечить индивидуальным бытовым потребителям мощность потребления на уровне не менее 5 кВт.

“Постановление решило серьезную проблему. Старая система, которая обеспечивала мощность 2,5-3 кВт, не соответствует реальным бытовым мощностям потребления. Люди стали больше потреблять”, – прокомментировала UBR.ua член НКРЭКУ Ольга Бабий.

Кого коснется

В первую очередь выгоду смогут оценить жители многоквартирных домов в населенных пунктах, где отказались от централизованного отопления. Теперь проще можно будет установить электрический котел и другое электрооборудование. Раньше операторы ОРС (бывшие облэнерго) не давали на это технических условий.

“Вы купили квартиру в многоквартирном доме, в хрущевке, делаете ремонт, меняете проводку, рассчитываете свой объем потребления внутри хрущевки. Приходите в ОРС и говорите: мне нужно присоединение 5 кВт. Вам отвечают: нет, можно только 3 кВт. Вы говорите: нет, мне нужно 5 кВт, потому что если я сейчас по-честному не поставлю, то завтра сожгу вам дом”, – поясняет Ольга Бабий.

Впрочем, эксперты говорят, что это ограничение ранее можно было обойти, но услуга по “увеличению” норм техусловий была платной.

“2,5 кВт – это мощность только одного чайника. Поэтому техусловия все-таки давали и на 5, и на 9 кВт, но за это нужно было доплачивать, и это недешево”, – объясняет управляющий партнер ЮФ KopotLawyers, сооснователь и руководитель сервиса онлайн проверки недвижимости Monitor.Estate Владимир Копоть.

Теперь же, после принятия этого постановления, операторам ОРС можно будет доплачивать меньше. Это выгодно также и застройщикам, которые сдают новостройки с реальными мощностями потребления, но испытывают сложности с получением техусловий от операторов ОРС.

Процесс сдачи такого дома затормаживается, а счет к оплате за техусловия становится дороже. И пока дом остается на временной схеме подключения с временным трансформатором, в квартирах выбивает свет от включенного утюга или того же чайника.

Ремонт сетей

Новое постановление ставит также и вопрос обновления сетей в домах, построенных еще по старым строительным нормам в 80-е годы прошлого века. Их мощность должна быть не менее 5 кВт, и старую проводку придется менять.

“Это разрешение простимулирует пересмотр замены внутридомовых сетей. Ведь раньше говорили: нет, менять нельзя, сети никто не менял. Присоединение по плану давали 3 кВт при физическом потреблении в 5 кВт, а это техническая угроза пожарной безопасности внутри домов”, – объясняет Ольга Бабий.

Правда, ранее всем портила кровь проблема, кому принадлежат внутридомовые инженерные сети – монополисты перекладывали ответственность за них на управляющие компании (ЖЭКи и ОСМД), а те, наоборот. Но на данный момент, подчеркивают в НКРЭКУ, проблема урегулирована, по крайней мере, конкретно для электросетей.

“Сейчас мы технически урегулировали мощность подключения, и теперь облэнерго с этим будет работать. За чей счет? Это будут делать ЖЭКи вместе с облэнерго. Теперь сети находятся у них в общем пользовании”, – объясняет Ольга Бабий.

To Top