[:ru]Изменения в условиях оплаты за газ с 1 октября: что нужно знать[:ua]Зміни в умовах оплати за газ з 1 жовтня: що потрібно знати[:]

[:ru]Компания Нафтогаз объявила об изменениях, которые произойдут в условиях оплаты за газ для части ее клиентов. Речь идет о тех бытовых потребителях, которые выбрали для себя тарифный план “Комфортный сезон”

Для абонентов, которые перешли на “Комфортный сезон”, изменяются условия оплаты за потребленный энергоресурс. Если все остальные бытовые потребители компании будут, как и ранее, оплачивать стоимость потребленного газа по показаниям счетчика, то абоненты, перешедшие на “Комфортный сезон”, будут платить ежемесячно одинаковые суммы. И так – на протяжении 7 месяцев, пока продлится отопительный сезон, сообщают на сайте компании.

Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA.

Вообще, он в Украине обычно длится 6 месяцев: с середины октября до середины апреля. Однако для удобства расчетов тариф “Комфортный сезон” будет действовать 7 полных месяцев: с 1 октября по 30 апреля.

Что нужно знать о платежах по тарифному плану “Комфортный сезон”

  • Тариф на газ в тарифном плане “Комфортный сезон” остается таким же и на такой же срок, как и в годовом тарифе “Фиксированный” – по 7,96 гривны за кубометр газа.
  • Ежемесячно, в течение 7 месяцев, уплачивается одинаковая сумма за газ.
  • При условии, что оплата за предыдущий месяц будет произведена до 15 числа следующего месяца, абонент получит скидку по оплате в размере 1%. При этом оплата должна быть произведена через личный кабинет абонента или через чат-бот компании.
  • Показания газового счетчика, как и до этого, следует передавать ежемесячно, однако оплата будет осуществляться не по счетчику.
  • Размер ежемесячного платежа определяется, исходя из объема потребления газа за предыдущий отопительный сезон. Берется суммарное потребление газа конкретным домохозяйством в прошлом отопительном сезоне (с 1 октября 2020 по 30 апреля 2021), которое делится на 7. В результате получают ориентировочный месячный объем потребления газа в отопительный сезон. Этот объем умножают на тариф 7,96 и получают ежемесячный размер платы за газ.

При этом, по завершению отопительного сезона будет сделан перерасчет потребления газа согласно показаниям счетчика. Если окажется, что в новом отопительном сезоне было потреблено больше газа, то разницу просто придется оплатить дополнительно. Если же, наоборот, окажется, что газа потребили меньше, то переплату зачтут на следующие месяцы.

Кстати, недавно “NNS” писал: Сезонный тарифный план – кому будет выгодно платить за газ по другому

 

 [:ua]Компанія Нафтогаз оголосила про зміни, які відбудуться в умовах оплати за газ для частини її клієнтів. Йдеться про тих побутових споживачах, які обрали для себе тарифний план “Комфортний сезон”

Для абонентів, які перейшли на “Комфортний сезон”, змінюються умови оплати за спожитий енергоресурс. Якщо всі інші побутові споживачі компанії будуть, як і раніше, оплачувати вартість спожитого газу за показаннями лічильника, то абоненти, що перейшли на “Комфортний сезон”, платитимуть щомісяця однакові суми. І так – протягом 7 місяців – доки триватиме опалювальний сезон, повідомляють на сайті компанії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA. 

Взагалі, він в Україні зазвичай триває 6 місяців: із середини жовтня до середини квітня. Однак для зручності розрахунків тариф “Комфортний сезон” діятиме 7 повних місяців: з 1 жовтня по 30 квітня.

Що потрібно знати про платежі за тарифним планом “Комфортний сезон”

  • Тариф на газ у тарифному плані “Комфортний сезон” залишається таким самим і на такий самий термін, як і в річному тариф “Фіксований” – по 7,96 гривні за кубометр газу.
  • Щомісяця, протягом 7 місяців, сплачується однакова сума за газ.
  • За умови, що оплата за попередній місяць буде зроблена до 15 числа наступного місяця, абонент отримає знижку з оплати в розмірі 1%. При цьому оплата повинна бути проведена через особистий кабінет абонента або через чат-бот компанії.
  • Показання газового лічильника, як і до цього, слід передавати щомісяця, однак оплата буде здійснюватися не за лічильником.
  • Розмір щомісячного платежу визначається, виходячи з обсягу споживання газу за попередній опалювальний сезон. Береться сумарне споживання газу конкретним домогосподарством в минулому опалювальному сезоні (з 1 жовтня 2020 по 30 квітня 2021), яке ділиться на 7. В результаті отримують орієнтовний місячний обсяг споживання газу в опалювальний сезон. Цей обсяг множать на тариф 7,96 і отримують щомісячний розмір плати за газ.

При цьому, по завершенню опалювального сезону буде зроблено перерахунок споживання газу згідно з показниками лічильника. Якщо виявиться, що в новому опалювальному сезоні було спожито більше газу, то різницю просто доведеться сплатити додатково. Якщо ж, навпаки, виявиться, що газу спожили менше, то переплату зарахують на наступні місяці.

 

До речі, нещодавно “NNS” писав: Сезонний тарифний план – кому буде вигідно платити за газ по іншому

 

 [:]

To Top