Каждый пятый украинец может потерять право на пенсию

Каждый пятый гражданин Украины может потерять право на пенсию за то, что работает неофициально и не платит налоги

Уже через шесть лет выходить на пенсию в 60 лет будет некому. Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Об этом NNS узнал из сообщения на сайте TODAY.UA

Согласно новому законодательству, в 2027 году для того, чтобы вовремя получить пенсию, украинцам нужно будет иметь минимум 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин. Все, кто сейчас работает неофициально, эти требования выполнить не смогут, поэтому примерно 45% украинцев в возрасте 60 лет не будут иметь права на пенсионное обеспечение, заявила Денисова.

Новые требования о наличии необходимого стажа для получения пенсионных выплат украинцев поставят в затруднительное положение. Ведь работая неофициально, они рискуют остаться вообще без пенсии.

По словам омбудсмена, чтобы этого не произошло, важно проводить разъяснительную работу о последствиях неофициального трудоустройства.

Отраслями, в которых украинцы чаще всего получают заработную плату в “конвертах” являются сельское хозяйство, торговля и строительство. Но и в других сферах хватает неофициально трудоустроенных. Сейчас в Украине по официальным данным каждый пятый украинец работает неофициально.

Кстати, недавно “NNS” писал:

Выход на пенсию в Украине: что будет с теми, кому не хватает стажа

В каких случаях могут прекратить перерасчет и выплату пенсий

Как получить пенсию, если страховой стаж менее 15 лет

Кожен п’ятий громадянин України може втратити право на пенсію через те, що працює неофіційно та не сплачує податки

Вже через шість років виходити на пенсію у 60 років буде нікому. Про це заявила Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA

Згідно з новим законодавством, у 2027 році для того, аби вчасно отримати пенсію, українцям потрібно буде мати мінімум 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Всі, хто зараз працює неофіційно, ці вимоги виконати не зможуть, тому приблизно 45% українців у віці 60 років не матимуть права на пенсійне забезпечення, заявила Денісова.

Нові вимоги про наявність необхідного стажу для отримання пенсійних виплат поставлять українців у скрутне становище. Адже працюючи неофіційно, вони ризикують залишитися взагалі без пенсії.

За словами омбудсмена, щоб цього не сталося,  важливо проводити роз’яснювальну роботу щодо наслідків неофіційного працевлаштування.

Галузями, в яких українці найчастіше отримують заробітну плату в “конвертах” є сільське господарство, торгівля та будівництво. Але і в інших сферах вистачає неофіційно працевлаштованим. Наразі в Україні за офіційними даними кожен п’ятий українець працює неофіційно.

До речі, нещодавно “NNS” писав: 

Вихід на пенсію в Україні: що буде з тими, кому не вистачає стажу

У яких випадках можуть припинити перерахунок та виплату пенсій

Як отримати пенсію, якщо страховий стаж менше 15 років

To Top