Школам заборонять влаштовувати конкурси серед дітей задля зарахування

В Україні зарахування дітей до закладів початкової освіти на конкурсних засадах та проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь і навичок дитини стане незаконним.

Таку заборону містить прийнятий Верховною Радою закон «Про повну загальну середню освіту» (у редакції проекту № 0901), передає NNS з посиланням на «Закон і Бізнес».

Документом встановлюється, що задля забезпечення рівного доступу до здобуття повної загальної середньої освіти забороняється зарахування до закладів початкової освіти на конкурсних засадах та проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини. Дана заборона не стосується закладів спеціалізованої освіти і приватних закладів освіти.

До комунального закладу освіти для здобуття початкової та базової середньої освіти обов’язково зараховуються всі діти, які проживають на території обслуговування закладу освіти або є рідними братами та/або сестрами дітей, які здобувають освіту у цьому

закладі освіти або є дітьми працівників цього закладу освіти. Діти з особливими освітніми потребами, які проживають на території обслуговування комунального закладу освіти, мають право на першочергове зарахування до нього.

Також закон встановлює три рівні повної середньої освіти:

початкова освіта — перший рівень, що передбачає виконання учнем вимог до результатів навчання, визначених державним стандартом початкової освіти;

базова середня освіта — другий рівень, що передбачає виконання учнем вимог, визначених державним стандартом базової середньої освіти;

профільна середня освіта — третій рівень повної загальної середньої освіти, що передбачає виконання учнем вимог, визначених державним стандартом профільної середньої освіти.

У закладах освіти початкова освіта здобувається протягом чотирьох років, базова середня освіта —протягом п’яти років, профільна середня освіта — протягом трьох років.

Повна загальна середня освіта може здобуватися за очною (денною), дистанційною, мережевою,

екстернатною, сімейною (домашньою) формами чи формою педагогічного патронажу, а також за очною (вечірньою), заочною формами (на рівнях базової та профільної середньої освіти). Профільна середня освіта професійного спрямування може здобуватися за дуальною формою здобуття освіти.

To Top