[:ru]Тарифы на газ для населения с мая: как будет работать механизм[:ua]Тарифи на газ для населення з травня: як працюватиме механізм[:]

[:ru]Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года, передает NNS ссылаясь на Укринформ.

Решение было принято на заседании регулятора сегодня, 7 апреля.

«С 1 мая будет введена годовая цена по умолчанию, ее получат все потребители. Это предотвратит турбулетность на рынке. Цена будет одна», – сказал глава нацкомиссии Валерий Тарасюк.

Годовой тариф будет действовать с 1 мая 2021 года по 30 апреля 2022 года.

«В течение месяца, мы обсуждали этот вопрос, мы убедились, что решение очень правильное. Мы обсудили и учли все замечания», – отметил Тарасюк.

Все поставщики, которые поставляют газ для населения или имеют такое намерение,  обязаны в период до 25 апреля 2021 года довести до всех бытовых потребителей информацию о ценах, которые будут действовать в течение этого периода.

В период действия годового контракта цену можно будет изменять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена по состоянию на 25 апреля, невозможно.

Вместе с тем, поставщик сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.

«Если потребитель, просчитав свое потребление, будет считать нужным изменить годовой продукт, у него будут все права и возможности», – отметили в регуляторе.

В ходе заседания НКРЕКП председатель ГК «Нафтогаз Украины» Максим Рабинович также предложил уведомлять потребителя об изменении тарифного плана тем же способом, которым поставщик подал соответствующее заявление. Это позволит уменьшить количество письменных сообщений. Нацкомиссия учла это предложение.

Тариф на электроэнергию для населения останется на уровне 1,68 грн до мая – постановление[:ua]Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову, якою запроваджуються річні тарифи на газ із 1 травня 2021 року, передає NNS, посилаючись на Укрінформ.

Рішення було ухвалено на засіданні регулятора сьогодні,7 квітня.

«З 1 травня буде введена річна ціна за замовчуванням, її отримають усі споживачі. Це позбавить ринок турбулентності. Ціна буде одна», – сказав голова нацкомісії Валерій Тарасюк.

Річний тариф діятиме з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року.

«Протягом місяця, що ми обговорювали це питання, ми пересвідчилися, що рішення дуже правильне. Ми обговорили і врахували всі зауваження», – зазначив Тарасюк.

Усі постачальники, які постачають газ для населення або мають такий намір, будуть зобов’язані у період до 25 квітня 2021 року довести до всіх побутових споживачів інформацію про ціни, що діятимуть протягом цього періоду.

У період дії річного контракту ціну можна буде змінювати лише у бік зменшення. Збільшувати ціну в порівнянні з тою, яка буде встановлена станом на 25 квітня, неможливо.

Разом із тим, постачальник зможе пропонувати будь-які інші продукти для споживачів. Окрім того, споживачі можуть змінювати постачальника.

«Якщо споживач, прорахувавши своє споживання, буде вважати за потрібне змінити річний продукт, у нього будуть усі права й можливості», – зазначили в регуляторі.

У ході засідання НКРЕКП голова ГК «Нафтогаз України» Максим Рабінович також запропонував повідомляти споживача про зміну тарифного плану тим самим способом, яким постачальник подав відповідну заяву. Це дасть змогу зменшити кількість письмових повідомлень. Нацкомісія врахувала цю пропозицію.

Тариф на електроенергію для населення залишиться на рівні 1,68 грн до травня – постанова[:]

To Top