[:ru]Налоги для работодателей: кабмин принял новые правила отчетности[:ua]Податки для роботодавців: кабмін ухвалив нові правила звітності[:]

[:ru]Украинским работодателям хотят заменить квартальную периодичность подачи отчетов о начислении единого социального взноса (ЕСВ) и налога на доходы физлиц (НДФЛ) за своих наемных работников на ежемесячную.

Соответствующий документ представили в Пенсионном фонде. Его цель – обеспечить своевременность назначения и выплаты пенсий и других соцвыплат.

Об этом NNS узнал из сообщения today.ua.

Периодичность подачи работодателями отчетности по двум основным налогам сократят с трех месяцев до месяца. Это добавит лишних забот руководителям, ведь сейчас они подают отчет в течение 40 дней после окончания квартала, а после принятия законопроекта будут это делать ежемесячно.

В Пенсионном фонде считают, что данные изменения пойдут на пользу работникам, и решат проблемы, которые возникли после объединения отчетности по НДФЛ и ЕСВ с 1 января 2021 года и установления квартальной периодичности ее подачи.

В частности, данные о зарплатах работников, уплате ЕСВ и страховом стаже будут попадать в Единый госреестр без отсрочки в три месяца, а уже через месяц.

Из-за того, что большинство работодателей затягивают уплату ЕСВ до конечной даты отчетности, это негативно влияет на наполненность Пенсионного фонда, который и так работает в дефиците средств.

Если закон примут, что с 1 января 2022 года можно будет возобновить ежемесячный анализ основных показателей, влияющих на наполнение бюджета ПФУ, и проводить мониторинг сведений Единого госреестра по выявлению признаков использования труда неоформленных работников.[:ua]Українським роботодавцям хочуть замінити квартальну періодичність подання звітів про нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ) і податку на доходи фізосіб (ПДФО) за своїх найманих працівників на щомісячну.

Відповідний документ представили в Пенсійному фонді. Його мета – забезпечити своєчасність призначення і виплати пенсій та інших соцвиплат.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Періодичність подачі роботодавцями звітності за двома основними податками скоротять з трьох місяців до місяця. Це додасть зайвих турбот керівникам, адже зараз вони подають звіт протягом 40 днів після закінчення кварталу, а після прийняття законопроекту будуть це робити щомісяця.

У Пенсійному фонді вважають, що дані зміни підуть на користь працівникам, і вирішать проблеми, які виникли біля об’єднання звітності з ПДФО та ЄСВ з 1 січня 2021 року і встановлення квартальної періодичності її подання.

Зокрема, дані про зарплати працівників, сплату ЄСВ і страховий стаж будуть потрапляти до Єдиного держреєстру без відстрочки на три місяці, а вже через місяць.

Через те, що більшість роботодавців затягують сплату ЄСВ до кінцевої дати звітності, це негативно впливає на наповненість Пенсійного фонду, який і так працює в дефіциті коштів.

Якщо закон приймуть, то з 1 січня 2022 року можна буде відновити щомісячний аналіз основних показників, що впливають на наповнення бюджету ПФУ, і проводити моніторинг відомостей Єдиного держреєстру щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників.[:]

To Top