[:ru]Отец убил 3-летнего сына, чтобы отомстить – шокирующее жестокое преступление (ФОТО)[:ua]Батько вбив 3-річного сина, щоб помститися – шокуючий жорстокий злочин (ФОТО)[:]

[:ru]Жителей Глухова, что на Сумщине, шокировало жестокое преступление: местный житель признался в том, что задушил своего трехлетнего сына, забрав перед тем его из детского сада.

Вскоре эта история разлетелась по Украине. Полиция задержала мужчину и он рассказал о своих мотивах.

Об этом пишет ВВС Украина, передает NNS.

15 сентября полиция получила сообщение: мужчина забрал из детского сада своего маленького сына и не вернулся домой. Их начали искать.

“Вместе с неравнодушными гражданами прочесывали улицы города, опрашивали возможных свидетелей, просматривали видео с камер видеонаблюдения, ориентирование с описанием пропавших разослали во все территориальные подразделения полиции области и распространили в сети”, рассказывают в полиции Сумщины.

50-летнего мужчину нашли только утром – на одной из городских улиц. Но ребенка с ним не было.

Сначала, как говорят в полиции, он сказал, что не знает, где его сын.

Следственные действия продолжились. Полиция выдвинула главную версию событий, мужчина задушил своего сына. Впоследствии задержанный сам показал следователям место убийства.

Там тело ребенка нашли полицейские.

“Оказалось, что забрав сына из детского сада, он поехал с ним за город на велосипеде. Приехав в ближайшую лесополосу, связал ему руки и надел пакет на голову. Ребенок задохнулся”, так описывает развитие событий полиция.

Мужчину задержали по обвинению в умышленном убийстве, следственные действия продолжаются.

Полиция обнародовала оперативное видео с места преступления. На нем человек, лицо которого не показывают, так ответил на вопрос о своем поступке.

“Это уже давно назревало. Еще год назад хотел вывезти (ребенка. – Ред.) И оставить, но не оставил” , говорит он.

“Отомстил за младшего брата – он его дважды чуть не искалечил”, рассказывает дальше человек в оперативной съемке, которую распространила “ТСН”.

О психическом состоянии мужчины полиция выводов пока не сделала, но рассказала следующее:

“По словам матери, мужчина имел определенные психические расстройства и поэтому она очень волновалась за ребенка”, рассказал Владимир Крупецкий, представитель полиции Сумщины.

Журналисты ТСН поговорили с соседями семьи. По их словам, семья была многодетной. Всего четверо детей: двое старших у женщины были от предыдущего брака, а двое младших – от нынешнего мужа.

“Никогда не слышала ни криков, ничего. Такая семья была”, рассказала одна из соседок.

В детском саду также говорят, что никаких жалоб на семью не имели. Мужчина регулярно сам приводил сына.

“Приводил отец и забирал отец. Целовал, обнимал … справок, что отец имеет психические проблемы, нет у нас”, рассказали там.

[:ua]Жителів Глухова, що на Сумщині, шокував жорстокий злочин: місцевий житель зізнався у тому, що задушив свого трирічного сина, забравши перед тим його з дитячого садочка.

Невдовзі ця історія розлетілася Україною. Поліція затримала чоловіка й він розповів про свої мотиви.

Про це пише ВВС Україна, передає NNS.

15 вересня поліція отримала повідомлення: чоловік забрав з дитячого садочка свого маленького сина і не повернувся додому. Їх почали шукати.

“Разом з небайдужими громадянами прочісували вулиці міста, опитували можливих свідків, переглядали відео з камер відеоспостереження, орієнтування із описом зниклих розіслали до всіх територіальних підрозділів поліції області та поширили в мережі”,розповідають у поліції Сумщини.

50-річного чоловіка знайшли лише на ранок – на одній з міських вулиць. Але дитини з ним не було.

Спочатку, як кажуть у поліції, він сказав, що не знає, де його син.

Слідчі дії продовжились. Поліція висунула головну версію подій, що чоловік задушив свого сина. Згодом затриманий сам показав слідчим місце вбивства.

Там тіло дитини знайшли поліцейські.

“Виявилося, що забравши сина з дитячого садочка, він поїхав з ним за місто на велосипеді. Приїхавши до найближчої лісосмуги, зв’язав йому руки та одягнув пакет на голову. Дитина задихнулась”,так описує розвиток подій поліція.

Чоловіка затримали за звинуваченням в умисному вбивстві, слідчі дії тривають.

Поліція оприлюднила оперативне відео з місця злочину. На ньому чоловік, обличчя якого не показують, так відповів на питання про свій вчинок.

“Це вже давно назрівало. Ще рік тому хотів вивезти (дитину. – Ред.) і залишити, але не залишив”,говорить він.

“Помстився за молодшого брата – він його двічі мало не скалічив”,розповідає далі чоловік в оперативній зйомці, яку поширила “ТСН”.

Про психічний стан чоловіка поліція висновків поки що не зробила, але розповіла таке:

“Зі слів матері, чоловік мав певні психічні розлади і через це вона дуже хвилювалася за дитину”,розповів Володимир Крупецьких, речник поліції Сумщини.

Журналісти ТСН поговорили з сусідами родини. За їхніми словами, сім’я була багатодітною. Усього четверо дітей: двоє старших жінка мала від попереднього шлюбу, а двоє молодших – від теперішнього чоловіка.

“Ніколи не чула ні крику, нічого. Отака сім’я була”,розповіла одна із сусідок.

У дитячому садку також кажуть, що жодних нарікань на родину не мали. Чоловік регулярно сам приводив сина.

“Приводив татусь і забирав татусь. Цілував, обнімав… Довідок, що батько має психічні проблеми, немає в нас”,розповіли там.

[:]

To Top